Nazım İmar Planı İtirazları (Viranşehir İlçe Merkezi)

İ    L    A    N

 

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İlimiz, Viranşehir İlçe Merkezine yönelik Büyükşehir Belediye Meclisinin 22.03.2021 tarih ve 147 sayılı kararı ile onaylanarak ilana çıkarılan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planına ilan askı sürecinde yapılan itirazlar değerlendirilmiş olup, yapılan itirazlar İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunda belirtilen şekilde Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.06.2021 tarih ve 316 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi gereğince -planın değişen kısımlarına ilişkin- Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.06.2021 tarih ve 316 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Metropolitan Nazım İmar Planlama Şube Müdürlüğünün girişindeki ilan tahtasına asılmak suretiyle ilan edilmiştir.

Sayın halkımıza duyurulur. 21/06/2021

Eklenme Tarihi: 24.06.2021 10:47

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı