NAZIM İMAR PLANI-(HALİLİYE-ÇAMLIDERE)

   İ     L     A     N

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İlimiz Haliliye İlçesi Çamlıdere Mahallesi 315 parsel nolu taşınmaz üzerinde hazırlanmış 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği teklifi Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.03.2021 tarih ve 130 sayılı kararı ile onanmıştır.

 

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi gereğince 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğünün girişindeki ilan tahtasına asılmak suretiyle ilan edilmiştir.

Sayın halkımıza duyurulur. 21/05/2021

Eklenme Tarihi: 24.05.2021 14:58

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı