Nazım İmar Planı (EYYÜBİYE-YENİCE)

İ     L     A     N

 

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

 

            İlimiz Eyyübiye İlçesi Yenice Mahallesi 948 parsel numaralı taşınmaz üzerinde "Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı"  amaçlı 1/5000 ölçekli  Nazım İmar Planı Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.04.2021 tarih ve 197 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

 

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33.maddesi gereğince Nazım İmar Planı İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Metropolitan Nazım İmar Planlama Şube Müdürlüğünün girişindeki ilan tahtasına asılmak suretiyle ilan edilmiştir.

 

Sayın halkımıza duyurulur. 18/05/2021

Eklenme Tarihi: 18.05.2021 16:52

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı