Eyyübiye Çalışkanlar (Uygulama İmar Planı)

İ     L     A     N

 

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

 

            İlimiz Eyyübiye İlçesi Çalışkanlar Mahallesi sınırlarında "Otogalericiler Sitesi" amaçlı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.04.2021 tarih ve 198 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

 

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33.maddesi gereğince 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Metropolitan Nazım İmar Planlama Şube Müdürlüğünün girişindeki ilan tahtasına asılmak suretiyle ilan edilmiştir.

 

Sayın halkımıza duyurulur. 03/05/2021

Eklenme Tarihi: 03.05.2021 14:17

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı