ARALIK AY´I MECLİS GÜNDEM MADDELERİ

5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 13. Maddesi gereğince; Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclisi 12 Aralık 2016 Pazartesi günü saat 14.00´da eski İl Özel İdaresi (SGK Binası) 4. kat Meclis Toplantı salonunda toplanarak, aşağıda yazılı gündem madde

               ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE  BAŞKANLIĞINDAN  DUYRULUR

              5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 13. Maddesi gereğince; Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclisi 12 Aralık 2016 Pazartesi günü saat 14.00'da eski İl Özel İdaresi (SGK Binası) 4. kat Meclis Toplantı salonunda toplanarak, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşecektir.
  İlgililere duyurulur.

G   Ü   N   D   E   M    

İhtisas Komisyon Raporları; 
  1-Belsan’a ait Otobüslerin doğalgazlı hale getirilmesi(Ulaşım  Komisyonu)
  2-Ticari Taksiler ile ilgili talepler (Ulaşım  Komisyonu)
  3-Pazar Yerlerinin Spor Alanlarına dönüştürülmesi (Gençlik ve Spor Komisyonu)
  4-Engelli Kişilerin kendilerine yeterli bir Birey olarak yetişmesi (Sosyal Hizmet Engelliler Komisyonu ve Plan ve Bütçe Komisyonu)
  5- Engelli vatandaşlarımız için İçme Suyunun ücretsiz olması (Sosyal Hizmet Engelliler Komisyonu)
  6-Karacadağ kayak Merkezi ile ilgili çalışmalar (Kültür ve Eğitim Komisyonu)

İmar Komisyonuna havale edilecek Konular
1-
İlimiz Eyyübiye İlçesi Kendirci Mahallesi Ada No: 98 Parsel No:16 kayıtlı alan üzerinde  1/5000 Nazım İmar Planında “Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı” olarak planlı alanın “Özel Koşullu Ticaret Alanı” olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanmış 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği

2-İlimiz Suruç İlçesi Cumhuriyet Mahallesi Adano:19 Parsel no:161 üzerinde  1/5000 Nazım İmar Planı ile  yapılan 1/1000 Uygulama İmar Planı Tadilatı teklifi

3-İlimiz Siverek İlçesi Keş Mahallesi 232 nolu Parsel üzerinde  1/5000 Nazım İmar Planı doğrultusunda hazırlanan “Güneş Enerji Santrali” olarak planlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi

4-İlimiz Siverek İlçesi Keş Mahallesi Parsel no:232 üzerinde  1/5000 Nazım İmar Planı doğrultusunda hazırlanan  “Güneş Enerji Üretim Alanı” olarak planlanan 1/1000 ölçekli  Uygulama İmar Planı teklifi

5-İlimiz Karaköprü İlçesi Atakent Mahallesi Ada No:1832 ve Ada No:1833’de kayıtlı alan üzerinde 1/5000 Nazım İmar Planı doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli  Uygulama İmar Planı Talebi

6-İlimiz Haliliye İlçesi Nokta Mahallesi Ada no:115 Parsel no:3’te  kayıtlı alan üzerinde “Güneş Enerji Üretim Alanı” yapılmasına yönelik  1/5000 Nazım İmar Planı doğrultusunda hazırlanan 1/1000 Uygulama İmar Planı teklifi

7-İl Hıfzısıhha Kurulu 26.04.2016 tarih ve 4 nolu kararı ile İlimiz Ceylanpınar  510 ada 1 nolu parselin mezarlık yeri olarak kullanılması kararı alınmıştır. Söz konusu parselde “Mezarlık Alanı” yapımına yönelik 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi

8-İlimiz Suruç  İlçesi, Kızılhöyük Mahallesi  332 nolu parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planını Değişikliğine uygun hazırlanmış ve Suruç Belediye Meclisinin 05.09.2016 tarih ve 55 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi

9-İlimiz Harran  İlçesi, Kuruyer Mahallesi  114 ada 6  nolu parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde mevcutta bulunan Akaryakıt Satış ve LPG İkmal İstasyonunun sınır düzenlemesine yönelik  1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planını Değişikliğine uygun hazırlanmış  1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi

    ŞUSKİ GENEL KURULU

   1- ŞUSKİ Genel Müdürlüğü Tarifeler Yönetmeliği’nin Kaçak Su Başlıklı 72. Maddesinde değişikliğe gidilmesi
   2- Suruç İlçesi Atık Su Arıtma Projesinde Kullanılmak üzere İller Bankası Aş.’den kredi kullanılması


 

Eklenme Tarihi: 13.02.2017 13:36

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı