NAZIM VE UYGULAMA İMAR PLANI - (KARAKÖPRÜ-BATIKENT)

İ     L     A     N

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

          İlimiz Karaköprü İlçesi Karaköprü(Batıkent) Mahallesi sınırlarında yer alan, mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı, 761 parsele ilişkin Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan 1/5000 ölçekli 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan 09.04.2021 tarihli 3803 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile onaylanmıştır. Cumhurbaşkanlığı Makamı tarafından 3194 sayılı İmar Kanunu'nun Ek-3 uncu maddesi ile 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun geçici 29 uncu maddesi çerçevesinde onaylanan imar planları 10.04.2021 tarihli ve 31450 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup, yürürlüğe giren imar planları söz konusu taşınmaz mahallinde, Batıkent Mahalle Muhtarlığında ve İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğünün girişindeki ilan tahtasına asılmak suretiyle ilan edilmiştir.(İmar Planları 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunun 20/A Maddesinde yer alan " ivedi yargılama usulünde dava açama süresi otuz gündür." hükmüne tabidir.)

 

Sayın halkımıza duyurulur. 20/04/2021

Eklenme Tarihi: 20.04.2021 13:48

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı