Nazım İmar Planı (Viranşehir İlçe Merkezi)

İ    L    A    N

 

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İlimiz, Viranşehir İlçe Merkezine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Büyükşehir Belediye Meclisinin 22.03.2021 tarih ve 147 sayılı kararı ile onanmıştır.

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi gereğince 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Metropolitan Nazım İmar Planlama Şube Müdürlüğünün girişindeki ilan tahtasına asılmak suretiyle ilan edilmiştir.

Sayın halkımıza duyurulur. 01/04/2021

Eklenme Tarihi: 01.04.2021 13:33

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı