AĞUSTOS AYI MECLİS GÜNDEM MADDELERİ

5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 13. Maddesi gereğince; Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclisi 08 Ağustos 2016 Pazartesi günü saat 14.00´da eski İl Özel İdaresi (SGK Binası) 4. kat Meclis Toplantı salonunda toplanarak, aşağıda yazılı gündem madd

ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE  BAŞKANLIĞINDAN  DUYRULUR

        5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 13. Maddesi gereğince; Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclisi 08 Ağustos 2016 Pazartesi günü saat 14.00'da eski İl Özel İdaresi (SGK Binası) 4. kat Meclis Toplantı salonunda toplanarak, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşecektir.

             İlgililere duyurulur.

G   Ü   N   D   E   M      :

1-Ek Bütçe yapılması

2-Harran İlçesi Büyükyıldızlı Mahallesinin Ceylanpınar İlçesine katılması

3-Karaköprü İlçesinde ve Viranşehir ilçesinde cadde isim değişikliği yapılması

4-Tramvay Sistemi ile ilgili Ulaşım, Plan Bütçe ve İmar Komisyon Raporları

5-BELSAN A.Ş Tarafından işletilmekte olan Sosyal Tesislerin BELTUR A.Ş’ye devredilmesi

İmar Komisyonuna havale edilecek konular

1- İlimiz Bozova İlçesi Kırmızıpınar Mahallesi ada 106 parsel 27 de Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.05.2016 tarih ve 249 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı doğrultusunda hazırlanmış 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı talebi

2- İlimiz Eyyübiye İlçesi Zeynep Mahallesi Ada no: 129 Parsel no:2’ de Büyükşehir Belediye Meclisinin 25.11.2015 tarih ve 594 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği doğrultusunda hazırlanmış 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebi

3- İlimiz Eyyübiye İlçesi Büyükhan Mahallesi Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 10.02.2016 tarih ve 78 sayılı karar ile onaylanan Nazım ve Uygulama İmar Planlarına askı sürecinde itiraz edilmiştir. Bahse konu Nazım ve Uygulama İmar Planlarına yapılan itiraz ile ilgili konunun Büyükşehir Belediye Meclisine havale edilmesi talebi

4- İl Hıfzıssıhha Kurulu 26.04.2016 tarih ve 4 nolu kararı ile İlimiz Halfeti İlçesi Argaç Mahallesi 187 nolu parselde 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı talebi

5- Şanlıurfa İli Viranşehir Mahallesi 101 Ada 4 nolu parsel üzerinde 1/5000 Ölçekli Nazım imar planı talebi

6- İlimiz Karaköprü İlçesi Çankaya Mahallesi 2183 sayılı parselde yapılan plan değişikliğine yönelik, 03.01.2013 tarih ve 15 sayılı Karaköprü Belediye Meclis Kararıyla reddedilmiş olan itiraz, Şanlıurfa 1.İdare Mahkemesi 2013/1558 esas no ile açılan davada 2016/270 sayılı karar ile, dava konusu işlemin iptaline karar verilmiş olup konunun meclis gündeminde değerlendirilmesi talebi

7- İlimiz Merkez Kamberiye Mahallesi 5388 ada 1 sayılı parselde 03.09.2013 tarih ve 88 sayılı Belediye Meclis Kararıyla onaylanan plan değişikliği, Şanlıurfa 1.idare mahkemesine 2013/2949 esas no ile açılan davada, mahkemenin 2016/653 sayılı kararı ile dava konusu işlemin iptaline karar verilmiş olup konunun meclis gündeminde değerlendirilmesi talebi

8- İlimiz Karaköprü İlçesi Çamlıyayla Mahallesi 2257 ada 1 nolu parselde Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.02.2016 tarih ve 77 sayılı kararı ile onaylanmış 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği doğrultusunda hazırlanmış 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Talebi

9- İlimiz Eyyübiye İlçesi Yanıkçöğür Mahallesi 251 nolu parsel üzerinde 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı talebi

10- İlimiz Viranşehir İlçesi Defterdar Mahallesi 113 ada 1 nolu parsel üzerinde 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı talebi

11- İlimiz Halfeti İlçesi Karaotlak Mahallesi 376 nolu parsel üzerinde "Güneş Enerji Santrali" yapımına yönelik hazırlan 1/5000 ölçekli Nazım imar planı talebi

12- İlimiz Haliliye İlçesi Osmanbey Mahallesi 104-106 ve 234 nolu parsellerin üzerinde 1/5000 ölçekli Nazım imar planı talebi

13- İlimiz Karaköprü İlçesi Akpıyar Mahallesi sınırlarında bulunan 2938 nolu adanın Kuzey kesiminde Büyükşehir Belediye Meclisinin 23.07.2015 tarih ve 402 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğine uygun hazırlanmış 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği

14- İlimiz Haliliye İlçesi İbrik Mahallesi 111 Ada 4 Nolu parsel üzerinde 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Talebi.

15- İlimiz Suruç İlçesi Onbirnisan 789 nolu parselde 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği Talebi

16- İlimiz Karaköprü Karşıyaka Mahallesi 1632 parselde kayıtlı ve çevresi için hazırlanmış 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi

17- İlimiz Haliliye İlçesi Örencik Mahallesi 350, 351 ve 422 nolu parseller üzerinde 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi

 18- Haliliye İlçesi Aşağı İçkara Mahallesi merkezi ile ilgili hazırlanmış olan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi

19- İlimiz Haliliye İlçesi Susuz Mahallesi merkezi ile ilgili hazırlanmış olan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi

20- İlimiz Haliliye İlçesi Güzelköy Mahallesi merkezi ile ilgili hazırlanmış olan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi

21- İlimiz Harran İlçesi Sıralı Mahallesi merkezi ile ilgili hazırlanmış olan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı

22- İlimiz Karaköprü İlçesi Yukarıçiftik Mahallesi merkezi ile ilgili hazırlanmış olan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklif

23- İlimiz Eyyübiye İlçesi Akçamescit Mahallesi 391 nolu parselde kayıtlı alan üzerinde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı

 İmar Komisyon Raporları 

  …

İhtisas Komisyon Raporları

  …

ŞUSKİ GENEL KURULU

1-2016 Mali yılında kaynağı gösterilen gelir artışına istinaden Ek Bütçe yapılması ve yapılacak ek bütçenin de ilgili daire başkanlıklarının bütçe ödeneklerine aktarılması

 

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı