NAZIM İMAR PLANI (HALFETİ-KARAOTLAK-SİYAHGÜL-FIRAT)

İ     L     A     N

 

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.11.2020 tarih ve 481 sayılı karı ile onaylanıp ilana çıkarılan İlimiz Halfeti İlçesi merkez(Karaotlak, Siyahgül, Fırat Mahallelerinde) 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına ilan-askı sürecinde Halfeti Belediye Başkanlığı tarafından yapılan itirazlar doğrultusunda düzenlenerek hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Büyükşehir Belediye Meclisinin 22.03.2021 tarih ve 148 sayılı kararı ile onanmıştır.

 

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi gereğince 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı,  İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğünün girişindeki ilan tahtasına asılmak suretiyle ilan edilmiştir.

 

Sayın halkımıza duyurulur. 31/03/2021

Eklenme Tarihi: 31.03.2021 14:50

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı