NAZIM İMAR PLANI (AKÇAKALE-KORUKLU)

İ     L     A     N

 

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

İlimiz Akçakale İlçesi Koruklu Mahallesi ada no:119 Parsel no:3’de kayıtlı alan üzerinde hazırlanmış 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı teklifi Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.03.2021 tarih ve 129 sayılı kararı ile onanmıştır.

 

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi gereğince 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğünün girişindeki ilan tahtasına asılmak suretiyle ilan edilmiştir.

 

Sayın halkımıza duyurulur. 31/03/2021

Eklenme Tarihi: 31.03.2021 14:48

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı