NAZIM İMAR PLANI-(KARAKÖPRÜ-KORUKEZEN)

İ     L     A     N

 

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

İlimiz Karaköprü İlçesi Korukezen 474,475 parsel nolu taşınmazlarda hazırlanmış 1/5000 ölçeli Nazım İmar Planı teklifi Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.03.2021 tarih ve 128 sayılı kararı ile onanmıştır.

 

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi gereğince 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğünün girişindeki ilan tahtasına asılmak suretiyle ilan edilmiştir.

 

Sayın halkımıza duyurulur. 26/03/2021

Eklenme Tarihi: 26.03.2021 15:44

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı