NAZIM İMAR PLANI (BİRECİK - KARŞIYAKA)

İ     L     A     N

         BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.12.2020 tarih ve 535 sayılı kararı ile onaylanıp ilana çıkarılan, İlimiz Birecik İlçesi Karşıyaka Mahallesi batı bölgesi 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğine yapılan itirazların değerlendirilmesiyle hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.03.2021 tarih ve 126 sayılı kararı ile onanmıştır.

 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi gereğince Nazım İmar Planı Değişikliği, İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğünün girişindeki ilan tahtasına asılmak suretiyle ilan edilmiştir.

Sayın halkımıza duyurulur. 18/03/2021

Eklenme Tarihi: 19.03.2021 10:06

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı