Nazım İmar Planı Değ. (EYYÜBİYE-KADIKENDİ)

İ     L     A     N

 

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

 

            İlimiz Eyyübiye İlçesi Kadıkendi Mahallesi sınırlarında Esnaf Kooperatiflerinin (S.S. Şanlıurfa Ağaç İşleri İhtisas Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi) yer taleplerine yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.02.2021 tarih ve 76 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

 

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33.maddesi gereğince Nazım İmar Planı Değişikliği İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Metropolitan Nazım İmar Planlama Şube Müdürlüğünün girişindeki ilan tahtasına asılmak suretiyle ilan edilmiştir.

 

Sayın halkımıza duyurulur. 18/03/2021

Eklenme Tarihi: 18.03.2021 15:48

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı