Meclis Toplantısı Hakkında Duyuru

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığından Duyurulur

5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 13. Maddesi gereğince; Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclisi 08 Mart 2021 Pazartesi günü saat 14.00'de Esentepe Mahallesi Urfa City AVM Konferans salonunda Büyükşehir Belediye Meclisi toplanarak, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşecektir.

 

İlgililere duyurulur.

 

G Ü N D E M :
1- 2020 Yılı Faaliyet Raporu
2- Belediye Zabıta Çalışma Yönetmeliği
3- Yayın ve Tanıtım Yönetmeliği
4- İmar Barışı Satış İçin Yetki
5- Akçakale ve Harran da 2. Etap Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı İlan Edilmesi
6- Akçakale İlçesinde Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı İlan Edilmesi
7- Birim Kurulması ve Yönetmelik Değişikliği

İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edilecek Konular;
1-İlimiz Haliliye İlçesi Şairnabi Mahallesi sınırlarında Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.11.2020
tarih ve 465 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği doğrultusunda hazırlanmış
ve Haliliye Belediye Meclisinin 04.02.2021 tarih ve 45 sayılı kararı ile onaylanmış 1/1000 ölçekli Uygulama
İmar Planı Değişikliği talebi
2-İlimiz Haliliye İlçesi Sırrın Mahallesi ada no:4428 parsel no:6'da kayıtlı taşınmazda Şanlıurfa Büyükşehir
Belediye Meclisinin 19.11.2020 tarih ve 484 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı
Değişikliği doğrultusunda hazırlanmış ve Haliliye Belediye Meclisinin 04.02.2021 tarih ve 43 sayılı kararı ile
onaylanmış 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebi
3-İlimiz Birecik İlçesi Kurtuluş Mahallesi 350 ada 6 parsel, 298 ada 12,13,14,15,17,32,36,38,44,46,47 parsel,
Cumhuriyet 419 ada 8,9.10 parsel ve Meydan Mahallesi583 ada 2 parsel nolu taşınmazlarda hazırlanmış ve
Birecik Belediye Meclisinin 02.02.2021 tarih ve 19 sayılı kararıyla onaylanmış 1/1000 ölçekli Uygulama İmar
Plan Değişikliği talebi
4-İlimiz Eyyübiye İlçesi Ovabeyli Mahallesi ada no:130 Parsel no:4'te Büyükşehir Belediye Meclisinin
15.02.2018 tarih ve 65 sayılı kararı ile onaylanmış 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı doğrultusunda
hazırlanmış ve Eyyübiye Belediye Meclisinin 09.08.2019 tarih ve 241 sayılı karı ile Onaylanmış 1/1000
ölçekli Uygulama İmar Planı talebi.
5-İlimz Haliliye İlçesi Atatürk Mahallesi 25 ada 3 parselde hazırlanmış ve Haliliye Belediye Meclisinin
04.02.2021 tarih ve 44 Numaralı Kararıyla onaylanmış 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği talebi
6-İlimiz Karaköprü İlçesi Mehmetçik Mahallesi ada no 165 parsel no:2 nolu taşınmaz üzerinde hazırlanmış ve
Karaköprü Belediye Meclisinin 08.01.2021 tarih ve 10 sayılı kararıyla onaylanmış 1/1000 ölçekli Uygulama
İmar Plan Değişikliğ talebi.
7-İlimz Haliliye İlçesi İpekyol Mahallesi 313 ada 1 parselde hazırlanmış ve Haliliye Belediye Meclisinin
04.02.2021 tarih ve 42 sayılı Kararıyla onaylanmış 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği talebi
8-İlimiz Karaköprü İlçesi Karaköprü Mahallesi ada no:5079 parsel no:23'te hazırlanmış 1/5000 Ölçekli Nazım
İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
9-İlimiz Eyyübiye İlçesi Yenice Mahallesi 949 Parsel numaralı taşınmaz üzerinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar
Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı
10-İlimiz Haliliye İlçesi Çamlıdere Mahallesi 315 parsel nolu taşınmaz üzerinde hazırlanmış Nazım İmar Plan
Değişikliği talebi
11-İlimiz Ceylanpınar İlçesi cumhuriyet sınırlarında Ceylanpınar Gümrük Kapısına alternatif yol güzergahı
planlamasına yönelik hazırlanmış 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama
İmar Plan Değişikliği talebi
12-İlimiz Haliliye İlçesi Sırrın Mahallesi 304 parsel nolu taşınmaz ile ilgili imar planlarında değişiklik
yapılmasına yönelik isteklerin belediye meclisinin gündemine sunulması ve imar planında değişiklik yapılıp
yapılmaması konusunda belediye meclisince bir işlem tesis edilmesi gerektiği belirtilmektedir.
13-İlimiz Halfeti İlçesi Karaotlak Mahallesi sınırlarında bulunan alanda kamu yararı kararı alınması için meclis
kararı alınması
14-İlimiz Viranşehir İlçesi Demirci Mahallesi 326 nolu taşınmaz 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planı Talebi
15-İlimiz Eyyübiye İlçesi, Batıkent Mahallesine 352 ada 2 ve 3 parsel numaralı taşınmazlar üzerinde hazırlanan
1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebi
16-İlimiz Karaköprü İlçesi Yedikuyu Mahallesi 428 ada 2 ve 4 parsel numaralı taşınmaz üzerinde hazırlanan
1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği talebi

İhtisas Komisyon Raporları;
1- Kirli derelerin düzenlenmesi
2- Temiz bir çevrenin toplum hayatına etkileri
3- Engelli vatandaşlarımızın istihdamının sağlanması
4- Boş alanların spor alanlarına dönüştürülmesi
5- İlimizde Hayvancılığın Geliştirilmesi
6-kapsamında yapılan çalışmalar Suriyelilere yönelik Sağlık Danışmanlığı
7- Kadına şiddetin önlenmesi
8- Çevre sorunlarının nedenleri ve çözüm yolları
9- Kırsal Alanlarda Girişimciliğin Arttırılması
10- İlimizde kış turizminin canlandırılması
11- Trafik kazalarının önlenmesi
ŞUSKİ GENEL KURULU ;
1-Kadro İhdas ve İptali
2-Bozova Su Alma Tesisi İçin Yer Tahsisi

Eklenme Tarihi: 05.03.2021 14:41

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı