NAZIM İMAR PLANI - EYYÜBİYE(YENİCE)

İ     L     A     N

 

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

İlimiz Eyyübiye İlçesi Yenice mahallesi ada no:4502 parsel no:1'de kayıtlı ve mevcut imar planda ''Ticaret(Mezbahane)'' olarak planlı alanın ''Ticaret Alanı'' olarak planlanmasına yönelik hazırlanmış 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği teklifi Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.02.2021 tarih ve 70 sayılı kararı ile onanmıştır.

 

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi gereğince 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğünün girişindeki ilan tahtasına asılmak suretiyle ilan edilmiştir.

 

Sayın halkımıza duyurulur. 02/03/2021

Eklenme Tarihi: 02.03.2021 14:23

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı