Nazım İmar Planı(Karaköprü-Ağızhan)

İ     L     A     N

 

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

        İlimiz Karaköprü İlçesi Ağızhan Mahallesi 355 ada 1 parsel nolu taşınmazda kayıtlı alan üzerinde "Güneş Enerji Santrali" olarak planlanmasına yönelik hazırlanmış 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı teklifi Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.01.2021 tarih ve 18 sayılı kararı ile onanmıştır.

          3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi gereğince 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğünün girişindeki ilan tahtasına asılmak suretiyle ilan edilmiştir.

 

Sayın halkımıza duyurulur. 19/02/2021

Eklenme Tarihi: 22.02.2021 11:39

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı