Nazım İmar Planı Değ. (Karaköprü-Çamlıyayla)

İ     L     A     N

 

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

     İlimiz Karaköprü İlçesi, Karaköprü (Çamlıyayla) Mahallesi, 3530 ada 4 parsel ve 5832 ada 2,3,4,5,6,7 parsel nolu taşınmazlar üzerinde yürürlükteki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında "Konut Alanı, Park ve Yol" olarak planlı alanın "Konut Alanı, Park, Yol ve Akaryakıt ve Servis İstasyonu" olarak değiştirilmesine yönelik hazırlanmış 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.01.2021 tarih ve 29 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

 

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33.maddesi gereğince Nazım İmar Planı Değişikliği İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Metropolitan Nazım İmar Planlama Şube Müdürlüğünün girişindeki ilan tahtasına asılmak suretiyle ilan edilmiştir.

 

Sayın halkımıza duyurulur. 18/02/2021

Eklenme Tarihi: 18.02.2021 11:20

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı