NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ BOZOVA/GÖLBAŞI(ADALI)

Nazım İmar Planı Değişikliği

İ     L     A     N

 

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

İlimiz Bozova İlçesi Gölbaşı(Adalı) Mahallesi ada no:126 parsel no:17 parselde hazırlanmış 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği teklifi Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.01.2021 tarih ve 20 sayılı kararı ile onanmıştır.

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi gereğince 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği, İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğünün girişindeki ilan tahtasına asılmak suretiyle ilan edilmiştir.

 

Sayın halkımıza duyurulur. 15/02/2021

Eklenme Tarihi: 15.02.2021 14:28

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı