NAZIM İMAR PLANI(KARAKÖPRÜ-ÇAMLIYAYLA)

İ     L     A     N

 

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

İlimiz Karaköprü İlçesi Çamlıyayla Mahallesi 3616 ada 7 parsel nolu taşınmazda kayıtlı ve mevcut nazım imar planında "Konut Alanı" olarak planlı alanın "İbadet Alanı" olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanmış 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği teklifi Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.01.2021 tarih ve 23 sayılı kararı ile onanmıştır.

 

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi gereğince 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğünün girişindeki ilan tahtasına asılmak suretiyle ilan edilmiştir.

 

Sayın halkımıza duyurulur. 12/02/2021

 

 

Eklenme Tarihi: 12.02.2021 15:51

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı