Meclis Toplantısı Hakkında Duyuru

5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 13. Maddesi gereğince; Şanlıurfa Büyükşehir BelediyeMeclisi 11 Ocak 2020 Pazartesi günü saat 14.00'de Esentepe Mahallesi Urfa City AVM Konferans salonundaBüyükşehir Belediye Meclisi toplanarak, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşecektir.


İlgililere duyurulur.

G Ü N D E M :
1- Sağlık Çalışanlarına Ücretsiz Ulaşım
2- Vektörle Mücadele
3-Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı İlan Edilmesi
4-Meydan yapılması ile İlgili Yetkilendirme
5-Kardeş Şehir İlişkisi Hk.
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale Edilecek Konular;
1-İlimiz Haliliye İlçesi, Sırrın Mahallesi, parsel no: 1843, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092’de kayıtlı taşınmazlar ve
çevresinde Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.09.2020 tarih ve 336 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar
Planı Değişikliği doğrultusunda hazırlanmış ve Haliliye Belediye Meclisinin 05.01.2021 tarih ve 15 sayılı kararı ile
onaylanmış 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği teklifi
2-İlimiz Eyyübiye İlçesi Kadıkendi Mahallesi ada no:430 parsel no:2,3,4,5'te kayıtlı taşınmazlar hazırlanmış ve Eyyübiye
Belediye Meclisinin 08.01.2021 tarih ve 34 sayılı kararıyla onaylanmış 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği
teklifi
3-İlimiz Haliliye İlçesi Atatürk Mahallesi ada no:20 parsel no:41’de hazırlanmış ve Haliliye Belediye Meclisinin
05.01.2021 tarih ve 16 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi
4-İlimiz Karaköprü İlçesi Mehmetçik Mahallesi Ada No:190, Parsel No:1'de kayıtlı taşınmaz ve çevresi üzerinde
Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.12.2019 tarih ve 500 sayılı kararı ile onaylanmış 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı
Değişikliği doğrultusunda hazırlanmış ve Karakprü Belediye Meclisinin 06.11.2020 tarih ve 75 sayılı kararı ile onaylanmış
1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği teklifi.
5- İlimiz Haliliye İlçesi Sırrın Mahallesi 5223 ada 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 parsel ve 0 ada 387 parsel nolu taşınmazlar üzerinde
Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.09.2020 tarih ve 337 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı
Değişikliği doğrultusunda hazırlanmış ve Haliliye Belediye Meclisinin 05.01.2021 tarih ve 14 sayılı kararıyla onaylanmış
1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği teklifi
6-İlimiz Haliliye İlçesi İpekyol Mahallesi ada no:6703 , parsel no:5,6,7,8'de hazırlanmış ve Haliliye Belediye meclisinin
05.01.2021 tarih ve 10 sayılı kararı ile onaylanmış 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi
7-Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.12.2020 tarih ve 535 sayılı kararı ile onaylanıp ilana çıkarılan, İlimiz Birecik İlçesi
Karşıyaka Mahallesi batı bölgesi 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğine yapılan itirazlar
8-İlimiz Hilvan İlçesi Yeni Mahallesi ada no:9 parsel no:3’de hazırlanmış ve Hilvan Belediye Meclisinin 06.10.2020 tarih
ve 22 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi
9-İlimiz Haliliye İlçesi Karşıyaka Mahallesi İçme suyu Arıtma Tesisi civarındaki 25 metrelik mevcuttaki İmar yolları çok
fazla yarmalardan ve Orman ağaçlarının çok olduğu bölgelerden geçmesinden dolayı yol güzergahlarının yeniden
düzenlenmesine yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği teklifi
10-İlimiz Karaköprü İlçesi Korukezen mahallesi parsel 474-475 te hazırlanmış 1/5000 ölçeli Nazım İmar Planı teklifi
11-İlimiz Akçakale İlçesi Koruklu Mahallesi ada no:119 parsel no:3’de hazırlanmış 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı teklifi
12-İlimiz Haliliye İlçesi Atatürk Mahallesi sınırlarında bulunan Büyükşehir Belediye Binası ve İlimiz Eyyübiye İlçesi
Yusuf Paşa Mahallesi sınırlarında bulunan Kızılay Özel Proje Alanı ile Şanlıurfa Anadolu Kız Lisesi alanında yetkili
kurumlarca yapılan imar planı çalışmalarında İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının görevlendirilmesi
13-İlimiz Siverek İlçesi, Hacıömer Mahallesi, 194 Nolu parsel, 1351 Ada 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 nolu parseller üzerinde
hazırlanmış 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi
14-Şanlıurfa İli Haliliye İlçesi Payamlı Mahallesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı
15-İlimiz Haliliye İlçesi Dağeteği Mahallesi 105 ada 1, 2, 6 ve 7 nolu parsellerde kayıtlı taşınmazlar ve çevresi üzerinde
hazırlanmış 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değ.
16-İlimiz Siverek İlçesi Gülabibey Mahallesi 107 ada 2 parsel numaralı taşınmaza ilişkin Şanlıurfa 2.idare Mahkemenin
13.11.2020 tarih 2020/1047 K.sayılı kararı doğrultusunda Siverek Koruma Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan
değişikliği
17-Şanlıurfa İli Eyyübiye İlçesi Çalışkanlar Mahallesi sınırlarında "Otogalericiler Sitesi" amaçlı 1/1000 Ölçekli Uygulama
İmar Planı
İhtisas Komisyon Raporları;
1- Kuraklığın Baraj ve Göletlere Etkileri
2- İçme Sularının Toplum Hayatına Etkileri
3- Engelli Vatandaşlarımızın Sosyal Alanlardan Faydalanabilmeleri
4- İlimizde Sporun Gelişmesi
5- İlimizde Sebze ve Meyveciliğin Geliştirilmesi
6- Suriyelilere yönelik Sosyal Hizmet Danışmanlığı kapsamında yapılan çalışmalar
7- Aile Birliğinin Bozulmaması
8- İlimizde Kent Estetiğinin Gelişimi
9- Kuraklığın Topluma Etkileri
10- Kütüphane Alışkanlıklarının Geliştirilmesi
11- Turizm sektörünün sorunlarının araştırılması ve çözüme kavuşturulması
12-Karayolu ulaşımını olumsuz etkileyen durumlar

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı