Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik Hakkında Duyuru

Atık Su Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik” 27 Ekim 2010 tarih ve 27742 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış ve aynı tarihte de yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Kuruluş, Birlik, Yönetim, idare ve Yöneticilere bu konuda yetki ve görevler vermiş, yükümlülükler getirmiştir.

Ayrıca Yönetmeliğin 23.maddesinde "2872 sayılı Çevre Kanununun” 11. maddesinde belirtilen idarelerce ve Belediye Meclisince, Atık Su ve Evsel Katı Atık Tarife Ücretleri kararı alınmadan önce halkın önerilen tarifeler ve esasları hakkında bilgilendirilmesi, görüş ve önerilerinin alınması maksadıyla ücretlerin hangi esaslar çerçevesinde belirlendiği, hangi ana maliyet kalemlerinin dikkate alındığını, geçmiş yıllardaki maliyetleri planlanan yatırım programını ve önerilen tarifeleri içerecek bir rapor hazırlanır. " denilmektedir.

Bu nedenle; Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı olarak, 2021 Yılı Evsel Katı Atık Tarifeleri ile ilgili rapor hazırlamış olup halkımızın, kamu kurum ve kuruluşlarının ve özel şirketlerin görüşlerini almak ve bilgilendirmek için, Aralık Ayı Büyükşehir Belediye Meclisi öncesi Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Atık Yönetim Şube Müdürlüğüne soru ve görüşlerinizi iletebilirsiniz.

Pandemi sebebiyle fiziki toplantı yapılamayacaktır. Online olarak duyuru metninde belirlenen gün ve saate toplantı gerçekleştirilecektir.

Ayrıca görüş ve önerileriniz için bilgi@sanliurfa.bel.tr adresine mail yolu ile veya 153 nolu hattan tarafımıza ulaşıp görüş ve önerilerinizi iletebilirsiniz.

                                                                             İlgililere Saygılarımızla Duyurulur.
                                                            ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
                                                         ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı