Öğrenenden Bilene Öğretmenler Günü Mektup Yarışması Hakkında Duyuru

Yarışmanın Konusu :
Yarışma, öğrencilerimizin öğretmenlerini hatırlamaları ve öğretmenler gününe bir anlam
katmaları , kendi hayalleri ile yazdıkları mektupları gün yüzüne çıkarmak için düzenlenmektedir.
Yarışma:
 Yarışmacı değerlendirme,
 Ön eleme,
 Final performansı olmak üzere 3 (üç) aşamadan oluşacaktır
Yarışmacı Değerlendirme:
 Yarışmaya başvuranların, yarışmaya kabul edilip edilmeyeceklerinin belirlenebilmesi amacı
ile göndermiş oldukları mektupların Düzenleme Kurulu tarafından değerlendirmesi
yapılacaktır. Değerlendirme sonucuna göre yarışmaya kabul edilen yarışmacılara bilgi
verilecek.
Ön Eleme:
 Değerlendirmenin sonucunda yarışmacı olmaya hak kazanan adaylar,Seçici Kurul’a
gönderilip finale kalan 10 yarışmacı belirlenecektir.
Final :
 Finale kalan 10 yarışmacıya yer konusu hakkında bilgi verilecektir.
Yarışmaya Katılacaklarda Aranan Şartlar :
 Yarışmaya ilk okul, orta okul, lise ve üniversite öğrencileri katılabilir.
 Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi çalışanları, Seçici kurul üyeleri ve yarışmalarda görev alan
personel ile bunların birinci derecede kan bağı olanlar ve hısımları yarışmalara katılamazlar.
Yarışma Kategorisi :
 İlkokul- Ortaokul ayrı kategoride
 Lise- Üniversite ayrı kategoride değerlendirilecektir.
Mektupların Teslimi :
 Başvuru Formunda Yarışmacının biyografisini, adreslerini, telefon numaralarını e-posta
adresini içeren bilgileri bulunduracaklar.
 Yarışmaya dosya halinde adaylar en fazla 1 (bir) mektup ile başvururlar.
 Yarışma mektubu en fazla 2 (Sayfa) olmalı ve kultur@sanliurfa.bel.tr mail adresine ya da
Bey kapısı mahallesi / Sanat Sokağı ( Kültür Şube Müdürlüğü ) ‘ne şahsen yarışmaya
başvurulabilir.
 Yarışmanın finali hariç tüm aşamaları Covid-19 salgınından dolayı mail adresine gönderilecek
ya da elden teslim ile gerçekleşecektir.
Yarışma İle İlgili Açıklama :
1. Yarışmaya dosya halinde adaylar en fazla 1 (bir) mektup ile başvururlar.
2. Yarışma mektubu en fazla 2 (Sayfa) olmalı ve mektup kultur@sanliurfa.bel.tr mail adresine ya
da Bey kapısı mahallesi / Sanat Sokağı ( Kültür Şube Müdürlüğü ) ‘ne şahsen yarışmaya
başvurulmalı.
3. Yarışmaya dosya halinde adaylar en fazla 1 (bir) mektup ile başvururlar.
4. Yarışma mektubu en fazla 2 (Sayfa) olmalı ve mektup kultur@sanliurfa.bel.tr mail adresine ya
da Bey kapısı mahallesi / Sanat Sokağı ( Kültür Şube Müdürlüğü ) ‘ne şahsen yarışmaya
başvurulmalı.

5. Yarışmanın finali hariç tüm aşamaları Covid-19 salgınından dolayı kultur@sanliurfa.bel.tr
mail adresine ya da Bey kapısı mahallesi / Sanat Sokağı ( Kültür Şube Müdürlüğü ) ‘ne şahsen
yarışmaya başvuruları ile gerçekleşecektir.
6. Öğrenenden Bilene Öğretmenler Günü mektup yarışmasında herhangi bir şekilde “Argo, Küfür ve
Reklam” içerikli kelime kullanılmamalıdır.
7. Yarışma şartnamesine uygun olmayan ve belirtilen son teslim tarihinden sonra teslim edilen
başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
8. Başvuru sahipleri, gönderdikleri mektup içerisinde “Devletin yapısına yönelik yıkıcı ve bölücü
herhangi bir şekilde, propaganda yapamaz” aksi bir durumda sorumluluk yarışmacıya aittir.
9. Dereceye girecek yarışmacılara çeşitli ödüller sunulmaktadır.
10. Mektuplar, sosyal mesaj içerikli olmalıdır.

ÖDÜLLER
Birinciye : Tam Altın
İkinciye : Yarım Altın
Üçüncüye : Çeyrek Altın
İLETİŞİM
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Dairesi Başkanlığı / Kültür Şube Müdürlüğü
İletişim Hattı: 0531 632 43 63
E-posta: kultur@sanliurfa.bel.tr
Web: www.sanliurfa.bel.tr

Eklenme Tarihi: 13.11.2020 15:47

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı