Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclisi Kasım Ayı Toplantısı Hakkında Duyuru

5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 13. Maddesi gereğince; Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclisi 09 Kasım 2020 Pazartesi günü saat 14.00'de Esentepe Mahallesi Urfa City AVM (Mozaik AVM) 3. Kat Büyükşehir Meclis Toplantı

salonunda toplanarak, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşecektir.

İlgililere duyurulur:

G Ü N D E M :
1-Satış İçin Encümene Yetki
2- Satış için Encümene Yetki
3- Yüzer Duba Restoranlarının Kiralarının Belirlenmesi
4- Taşımalı Eğitim Araçları Özel İzin Belgesi
5- Akçakale Belediyesi, 2021 Yılı Gelir- Gider Bütçesi
6- Birecik Belediyesi, 2021 Yılı Gelir -Gider Bütçesi
7- Bozova Belediyesi, 2021 Yılı Gelir -Gider Bütçesi
8- Ceylanpınar Belediyesi, 2021 Yılı Gelir -Gider Bütçesi
9- Eyyübiye Belediyesi, 2021 Yılı Gelir -Gider Bütçesi
10- Halfeti Belediyesi, 2021 Yılı Gelir -Gider Bütçesi
11- Haliliye Belediyesi, 2021 Yılı Gelir -Gider Bütçesi
12- Harran Belediyesi, 2021 Yılı Gelir -Gider Bütçesi
13- Hilvan Belediyesi, 2021 Yılı Gelir -Gider Bütçesi
14- Karaköprü Belediyesi, 2021 Yılı Gelir -Gider Bütçesi
15- Siverek Belediyesi, 2021 Yılı Gelir -Gider Bütçesi
16- Suruç Belediyesi, 2021 Yılı Gelir -Gider Bütçesi
17- Viranşehir Belediyesi, 2021 Yılı Gelir -Gider Bütçesi

Plan ve Bütçe Komisyon Raporları;

İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilecek konular;

1-İlimiz Haliliye İlçesi Gülveren Mahallesi 196 ada 1 parsel ve 210 da 13,14,15 parsellerde hazırlanmış ve Haliliye
Belediye Meclisinin 10.07.2020 tarih ve 121 sayılı kararıyla onaylanmış 1/1000 ölçekli Uygulama İmar plan Değişikliği
talebi.
2-İlimiz Eyyübiye İlçesi Akçamescit Mahallesi 219 ada 1 nolu parselde hazırlanmış ve Eyyübiye Belediye Meclisinin
08.10.2020 tarih 236 sayılı kararıyla onaylanmış 1/1000 ölçekli uygulama İmar Planı değişikliği teklifi.
3-İlimiz Ceylanpınar İlçesi Mevlana Mahallesi 503 ada 1 parsel nolu taşınmazda hazırlanmış 1/5000 ölçekli Nazım İmar
Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği talebi
4-İlimiz Eyyübiye İlçesi Yenice Mahallesi 5927 ada 2 parselde hazırlanmış 1/5000 ölçekl Nazım İmar Plan Değişikliği ve
1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği talebi.
5-İlimiz Halfeti İlçesi merkezi için hazırlanmış 1/5000 ölçekli Nazım imar Planı.
6-İlmiz Birecik İlçesi Karşıyaka Mahallesi batı bölgesi 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı.
7-İlimiz Karaköprü İlçesi, Aşık, Demircik, Öğütçü Mahalleleri ile Bozova İlçesi, Hisarlar Mahallesi sınırları içinde
hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planına ilan askı sürecinde yapılan itiraz
ve öneriler
8-Siverek Belediye Meclisinin 04.03.2020 tarih ve 62 sayılı kararı ile onaylanan, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclisinin
20.08.2020 tarih ve 298 sayılı kararı ile Şanlıurfa Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulunun 22.10.2020 tarih ve 5784
sayılı kararı ile uygun bulunan Siverek İlçe Merkezi Koruma Amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı dosyası
9-İlimiz Haliliye İlçesi Mehmetçik Mahallesi sınırları içerisinde Haliliye İlçesi, Mehmetçik Mahallesi, 141 ada 4 parsel
üzerindeToprak Koruma Kurulu kararına istinaden Çevre ve Şehircilik Bakanlığına Kamu Yararı Kararı alınmak üzere
gönderilmesi talebi

İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporları;

İhtisas Komisyon Raporları;

1-Baraj, Gölet ve Sulama Kanallarında Boğulmaların Önlenmesi
2-Çevre Temizliğinin Önemi
3- Engelli Vatandaşların Karşılaştıkları Sorunların Çözümü
4- Ailelerin Okul Eğitimleri Konusunda Çocukları Üzerindeki Etkileri
5- Pamuk Yetiştiriciliği
6- İlimizde Oluşan Göç Sonrası Olumsuzlukların Giderilmesi İçin Yapılmış Olan Çalışmalar
7- Kadın Şiddeti ve Cinayetlerine Yönelik Önlemlerin Alınması
8- İnsanların Geniş Bir Kültüre Sahip Olabilmeleri
9- Suyun Hayatımızda Yeri
10- Eğitimin Bireyler Üzerindeki Etkileri
11- İlimiz Tanıtımının Yapılarak Turizmin Geliştirilmesi
12- Ulaşımdaki Aksaklıkların Ortadan Kaldırılması
ŞUSKİ GENEL KURULU
1-ŞUSKİ Genel Müdürlüğü 2021 Yılı Gelir ve Gider Bütçesi
2-ŞUSKİ Genel Müdürlüğü 2021 Yılı Performans Programı

Eklenme Tarihi: 13.11.2020 15:10

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı