Harran Atıksu Arıtma Tesisi

Tesis için İller Bankası ile projelendirme çalışmaları devam ediyor, arıtma yeri imar planına alındı.
Proje JICA kapsamında yapılmaktadır.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı