Siverek

Şanlıurfa'ya 96 kilometre olan Siverek'in Nüfusu 2023 yılı TÜİK verilerine göre 271 bin 832 kişidir. Denizden yüksekliği 840 metre olan Siverek'in sönmüş bir yanardağı da mevcuttur. Sönmüş yanardağ olan Karacadağ'da bir de kayak merkezi bulunmaktadır. Her yıl yüzlerce turist buraya kayak yapmaya geliyor.

Ters lalesiyle de meşhur Siverek'te 20 girişimci üretim yapıyor. Her dalında 3 ila 8 lalenin ters büyüdüğü, boyu 60 ila 80 cm civarında olan ters lalenin kendine has yapısı bulunuyor. Hem soğan (kök) hem de çiçek olarak üretimi yapılan bitki, Türkiye'de en fazla Hakkâri, Adıyaman ve Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yetişiyor. Ters laleler 1 ay boyunca su içerisinde kurumadan korunabiliyor.

Yüzölçümü 4 bin 314 kilometre olan İlçede, nüfusunun yüzde 80'ni tarım hayvancılık ve mevsimlik işlerde çalışarak geçimini sağlamakta.

Ören yerleri kazılarında M.Ö.3500-5000 yılları arası tarihlendirilmiş olup yaklaşık 7000 yıllık bir şehir tarihine sahiptir. Şehir, Asurlular döneminde yığma bir tepe üzerine inşa edilen kale etrafında kurulmuştur. Halid Bin Velid tarafından eyalet merkezi olmuş. Selçukluların Anadolu'ya girmesiyle, Melikşahın komutanlarından Bozan Bey tarafından (1097) Urfa Kontluğuna, daha sonra Musul Atabeyi Nureddin Zengi idaresine geçmiştir. 1400'lerde Timur'un tahribatından nasibini alan Siverek sırasıyla Mısırlıların (1426), Akkoyunluların (1435), İranlıların eline (1451) geçmiştir. Yavuz Sultan Selim'in Ridaniye Savaşı dönüşünde (1517) Osmanlı idaresine geçen şehir bu tarihten itibaren Diyarbekir Beylerbeyliğine Sancak Merkezi olarak Osmanlı idari taksimatında yerini almıştır.

Osmanlı idarecileri tarafından şehre camiler, hanlar, medreseler, hamamlar ve çarşılar yapılıp kalesi tamir edilmiştir. Siverek 1908 yılında Mutasarraflık yapılarak bugün Şanlıurfa ve Diyarbakır'ın ilçeleri olan Çermik, Hilvan (Karacurun), Viranşehir Siverek'e bağlanmıştır.

Milli mücadelede ve Urfa'nın kurtuluşunda çok büyük kahramanlıklar göstermiş, Cumhuriyetin ilanından sonra bütün bağımsız sancaklar vilayet yapılınca Siverek'te 1923 yılında vilayet olmuştur. Ancak 30 Mayıs 1926 Siverek Vilayetlikten İlçe yapılmış ve Urfa 'ya bağlanmıştır.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı