Bozova

Atatürk Barajının göl havzasına sıfır olan ilçe'nin nüfusu 2023 yılı TÜİK verilerine göre 55 bin 553. Yüzölçümü 1.550 km2. Kuzeyi ve doğusu dağlık, güneyi daha alçak ve düzlüktür. Atatürk Barajı göl kıyısındaki Çatak mevkiinde geniş mesire alanı bulunmaktadır.

Balıkçılığın giderek yaygınlaştığı Bozova'da Harran üniversitesinin Su ürünleri meslek Yüksek Okulu da mevcuttur. GAP Projesi kapsamında Yaylak Beldesin'de tarımsal sulamaya geçilmiş. Damlama sulama yöntemi yapılmaktadır. Ekonomisi daha çok tarıma ve balıkçılığa dayanmaktadır.

Bozova ve çevresinde Asurlular döneminde Asuranianu, Romalılar ve Ermeniler döneminde Tormenapa, Araplar döneminde Telhüvek, Türkmenlerin döneminde Yaylak olarak isimlendirilen, tarihi MÖ 7250-5500 yerleşimlerine rastlanılmıştır. Ayrıca 1982 yılında Şanlıurfa Müzesi Müdürlüğünce Bozova İlçesine bağlı Şaşkan (İğdeli) köyü yakınlarındaki küçük ve büyük Şaşkan höyükleri arasında kalan arazide yapılan arkeolojik kazılarda elde edilen bulgulardan bu bölgenin ilk defa günümüzden 7000 yıl önce burada bir yerleşim

olduğu ortaya çıkartmıştır. Neolitik Çağdan sonraki ilk medeniyet evresi kalkolotik dönem (5500-3200) buluntuları; Şanlıurfanın Bozova ilçesine bağlı Kurban Höyük, Lidar Höyük ve Siverek İlçesine bağlı Hasek Höyük kazılarında tespit edilmiş, ayrıca aynı kazılarda ilk Tunç Çağına ait (MÖ 3200-1800) çok sayıda buluntular ele geçirilmiştir.

Bozova bölgesi bir süre Makedonyalıların, Roma imparatorluğunun ve Bizans imparatorluğunun eline geçmiştir. 640 yılında Hz. Ömer'in zamanında Übeyt ibni el Cerrah tarafından Urfa'nın fethi ile birlikte İslam topraklarına katılmıştır. 1402den 1516 yılına kadar devamlı olarak İran Safavileri, Mısır Memlukları ve Osmanlıların arasında el değiştirmiştir.

 

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı