Ticari Taksi Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Duyuru

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi UKOME Genel Kurulunun 22.12.2022 tarih ve 2022-9- 103 sayılı kararı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde 02/04/1986 tarih ve 10553 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamındaki ticari taksi olarak hizmet veren araçların denetimlerini yapmak, ekonomik kaybı önlemek, çevre üzerindeki bozucu etkilerini azaltmak, hizmet verdikleri alanda hizmet kalitesini arttırmak, durak yeri, bekleme yerleri ve duraklarda çalışacak plakaları belirlemek, iptal etmek, trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik aranacak usul ile ticari taksi olarak kullanılacak araçlarda aranacak şartlar, teknik özellikler, ticari taksi şoförlüğü yapacak kişilerde aranacak özellikler ile eğitim ve standartlarını belirlemek, hangi koşullar altında ve ne şekilde çalışacaklarını, verilen hizmetten yararlananlar arasındaki ilişkileri, uygulamayı yürütecek ve denetleyecek olan kuruluş ve organların yetki ve sorumluluk alanlarını belirlemek için hazırlanan ‘'Ticari Taksiler ve Taksi Durakları Çalışma Usul ve Esasları'' ekte sunulmuştur. İlgi UKOME kararıyla onaylanan; Ticari Taksiler ve Taksi Durakları Çalışma Usul ve Esaslarının yürürlüğe girmesi için, ''MADDE 34: Bu usul ve esaslar, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye UKOME genel kurulunun onayı, yerel gazetede ilanı ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Web sitesinden yayınlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer''.

 

Ticati Taksiler ve Taksi Durakları Çalışması Usul ve Esaslarını İndirmek İçin Tıklayınız.

Eklenme Tarihi: 05.01.2023 16:36

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı