BASIN AÇIKLAMASI

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın "koronavirüs önlemleri" genelgesi doğrultusunda 'faaliyetleri askıya alınan işletmelerden kira bedelinin tahakkuk ettirilmeyeceği' hükmü belediyemizce kiraya verilen taşınmazların kiracısı olan tüm

işletmeler için uygulanmıştır. işletmeler için uygulanmıştır. 

Ayrıca 7244 sayılı "Yeni koronavirüs (covıd-19) salgınının ekonomik ve sosyal hayata etkilerinin azaltılması hakkında kanun 27/04/2020'de resmi gazetede yayımlanmış olup buna göre

MADDE 1 – (1)

ç) Büyükşehir Belediyeleri, Belediyeler mülkiyetinde veya tasarrufunda olan taşınmazlara ilişkin olarak ilgili mevzuatınca yapılan satış, ecrimisil ve kiralamadan kaynaklanan bedellerin veya tutarların, 19/3/2020 tarihinden itibaren 3 aylık döneme ilişkin tahsil edilmesi gereken kısımlarının 3 ay ertelenmesine belediye meclisi yetkilidir. Bu süreler, bitiminden itibaren ilgisine göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 3 aya kadar uzatılabilir. Söz konusu alacaklar ertelenen süre sonunda, ertelenen süre kadar aylık eşit taksitler halinde, herhangi bir gecikme zammı ve faiz uygulanmadan tahsil edilir. Faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunamayan işletmelerin faaliyette bulunmadığı döneme ilişkin olarak kira bedelleri tahsil edilmez."

Belediyemiz mevzuatın verdiği yetkiye dayanarak kiraya verilen taşınmazların kiracısı olan tüm işletmelerin kiraları ertelenmiş/durdurulmuştur. Ayrıca kira bedelinin tahsili için herhangi bir işlemde yapılmamıştır.

Böylesine bir süreçte vatandaşlarımızın olası bir sıkıntı yaşamaması için tüm tedbirler hassasiyetle alınmışken önceki gün yerel bir haber sitesinde "Urfalı esnaflardan Büyükşehir'e iş yok, kira ödüyoruz isyanı" şeklinde aktarılan ve içeriğinde kurumumuzun genelgeye uymayarak hareket ettiği yönünde asılsız bir metin yayınlanmıştır. Haberin doğruluğunu belediyemizin ilgili birimlerinden teyit etmeden yayımlanması kamuoyu nezdinde belediyemizi yıpratmaya yönelik kasıtlı bir harekettir.

Kurumumuzu kamuoyunda yıpratmayı amaçlayan ve bu doğrultuda maksatlı haberlere yer vererek kamuoyunu yanıltan ilgili medya organları ile ilgili gerekli yasal yollara başvuracağımızı bildirir;  kamuoyunun bilgilerine sunarız.”

Eklenme Tarihi: 29.04.2020 21:59

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı