Mart Ayı Gündem Maddeleri

G   Ü   N   D   E   M      :
1- Tekne Hat Ücretinin belirlenmesi
2-  Kuruluş, Görev ve Çalışma Esaslarına Dair Yönetmeliğinde revize talebi
3- Kent Mobilyalarında İlan ve Reklam Vergisinin Belirlenmesi
4- Bazı Parklar için Yetkinin Devri hk

İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale Edilecek Konular :
1- İlimiz Karaköprü İlçesi Karaköprü Mahallesi ada no:5079 parsel no:14 ve çevresinde kayıtlı alan üzerinde Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.01.2020 tarih ve 28 kararyla onaylanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine yapılan itiraz
2- İlimiz Haliliye İlçesi Şairnabi Mahallesi 993 ada 20 parsel numaralı taşınmazda hazırlanmış ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclisinin 29.11.2019 tarih ve 480 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği doğrultusunda hszırlanmış 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 
3- İlimiz Haliliye İlçesi Sırrın(Veysel Karani) Mahallesi 2269 ada, 2 nolu parselde  1/1000 ölçekli Uyguama İmar Plan Değişikliği talebi 
4- İlimiz Haliliye İlçesi Yenişehir(Selahaddin) Mahallesi ada no:880 parsel no:4'te kayıtlı taşınmaz üzerinde  hazırlanmış ve Haliliye Belediye meclisinin 07.02.2020 tarih ve 24 sayılı kararı ile onaylanmış 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi
5- İlimiz Haliliye İlçesi Sancaktar Mahallesi 803 ada 1 nolu parselde 06.05.2008 tarih ve 43 sayılı Belediye Meclis Kararı İle yapılan Özel Proje Alanı, Şanlıurfa 2. İdare Mahkemesinde 2019/1319 E.sayılı ile açılan dava mahkemenin 12.02.2020 tarih 2020/141 K.sayılı kararı ile dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.
6- İlimiz Karaköprü İlçesi Narlıkuyu Mahallesi Ada no:3269  Parsel no:3'te kayıtlı alan üzerinde hazırlanmış 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebi
7- İlimiz Karaköprü İlçesi Şenevler 1912 Ada,  8 nolu Parselde kayıtlı alan üzerinde hazırlanmış ve Karaköprü Belediyesi Meclisi’nin 06.02.2020 tarih ve 16 sayılı kararı onaylanmış 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebi 
8- İlimiz Haliliye İlçesi Ertuğrulgazi Mahallesi ada no:5742,5743,5736 ve çevresinde hazırlanmış  1/5000 ölçekli nazım imar planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebi 
9- İlimiz Eyyübiye İlçesi Yenice(Asya) Mahallesi ada no:5927 parsel no:2’de kayıtlı taşınmaz üzerinde hazırlanmış 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği teklifi
10- İlimiz Karaköprü İlçesi Maşuk Mahallesi 331 ada 4 nolu parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde hazırlanan 1/500 ölçekli Nazım İmar Planına askı sürecinde yapılan itiraz
11- İlimiz Harran İlçe Merkezinde ekli krokide belirtilen alana yönelik Koruma Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı talebi
12- İlimiz Eyyübiye İlçesi Batıkent Mahallesi sınırları içerisinde  hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı talebi
13-İlimiz Siverek İlçesi Soydan Mahallesi 643 parselde (eski 623) kayıtlı taşınmaz üzerinde hazırlanan  1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı  talebi

Plan ve Bütçe Komisyon Raporları;
1- Yol Harcamalarına Katılım Payı

İhtisas Komisyon Raporları ;  
1- Sağlıklı Ulaşımın Sağlanabilmesi Amacıyla Yapılması Gereken Çalışmalar
2- İlimizdeki Turizm İçin Önemli Olan Yerler
3- Kırsal Kalkınma Çalışmalarının Önemi
4- İlimizin Düzeni ve Güzelliği İçin Yapılması Gereken Çalışmalar
5- Kadınların Toplum ve İş Hayatındaki Sorunları
6- Ekmek ve Pasta Ürünlerinin Sağlıklı ve Kaliteli Üretilmesi
7- Spor Alanlarında Uluslararası Yarışmalarda Başarı Düzeyinin Artırılması
8- Halkla İlişkiler Konusunda Yapılması Gerekenler
 9-Toplumsal Uyumun Desteklenmesi ve Sosyal Birlikteliğin Gerçekleştirilmesi
10-Okuldaki Eğitimin Yararları
11- Çevre ve İnsan Sağlığı Arasındaki Etkileşimler
12-İlimizde Sulamanın Kontrollü Verilmesi

ŞUSKİ GENEL KURULU 
1-Finansman Anlaşması hususunda Belediye Başkanına Yetki Verilmesi

Eklenme Tarihi: 06.03.2020 14:47

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı