OCAK AYI MECLİS GÜNDEM MADDELERİ

G   Ü   N   D   E   M      :

1-Denetim Komisyonu seçilmesi  
2-Özel Halk Otobüsü Yönetmeliği

İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale Edilecek Konular

1-İlimiz Akçakale İlçesi Baykuş Mahallesi 109 ada 5 nolu parselde 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı doğrultusunda hazırlanmış  1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı talebi

2-İlimiz Karaköprü İlçesi,  Güllübağ (Karaköprü Köyü) Mahallesi,  3888 Ada, 1-2-3-4-5-6-7-8 nolu parsellerde   1/5000 Ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği doğrultusunda hazırlanmış  1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği talebi

3-İlimiz Karaköprü İlçesi Çamlıyayla Mahallesi Ada no:2800 Parsel no:5'te  1/5000 Ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği doğrultusunda hazırlanmış  1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliğine Karaköprü Belediyesince yapılan ilan-askı sürecinde Karaköprü Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü tarafından 06.12.2018 tarih ve E.1023 sayılı yazı ile itiraz edilmiştir.

4-İlimiz Haliliye İlçesi Dağeteği Mahallesi 422 ada 2 nolu parselde   1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği mahkeme kararı ile iptal edilmiştir.

5-İlimiz Akçakale İlçesi Baykuş Mahallesi ada no:109 parsel no:8' de  1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı doğrultusunda hazırlanmış  1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı talebi

6-İlimiz,Harran  İlçe Merkezi İlave ve Revizyon Koruma Amaçlı Nazım ve Uygulama İmar Planlarına ilişkin Şanlıurfa 2. İdare Mahkemesinin 01.11.2018 tarih ve 2018/929 sayılı kararı

7-İlimiz,Siverek   İlçe Merkezi İlave ve Revizyon  Nazım ve Uygulama İmar Planlarına ilişkin Şanlıurfa 2. İdare Mahkemesinin 22.10.2018 tarih ve 2018/890 sayılı kararı

8-İlimiz, Siverek İlçesine yönelik Koruma  Amaçlı 1/5000  ölçekli Nazım İmar  Planı ve 1/1000  ölçekli Uygulama  İmar  Planına ilişkin 21.12.2018 tarih ve 4217 sayılı   Şanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurul kararının  Büyükşehir Belediye Meclisince onaylanmak üzere havalesi

İhtisas Komisyon Raporları; 

1-Yamanlar İsminin verilmesi(Araştırma ve İnceleme Komisyonu)

 2-Açmalı Sokak İsminin Yüksektepe olarak değiştirilmesi(Araştırma ve İnceleme Komisyonu)

 3-“Seyrantepe”İsminin verilmesi (Araştırma ve İnceleme Komisyonu)

 4-Taziye Evlerindeki sorunlar (Araştırma ve İnceleme Komisyonu)

 5-İsim Değişikliği (Araştırma ve İnceleme Komisyonu)

6-Şuayb Şehri için yapılması gereken çalışmalar (Turizm ve Tanıtım  Komisyonu)

Plan ve Bütçe Komisyon Raporları

1- Yönetmelik Değişikliği

 

Eklenme Tarihi: 11.01.2019 09:21

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı