MAYIS-2018 MECLİS GÜNDEM MADDELERİ

G   Ü   N   D   E   M      :

 1-Büyükşehir Belediyesi 2017 Yılı Kesin Hesabı

 2-Yönetmelik Taslağı

3-İl Müftülüğü Haliliye İlçemizde Cami yeri tahsisi

4- İl Müftülüğü Eyyübiye  İlçemizde Cami yeri tahsisi

 

İmar Komisyonuna havale edilecek Konular

1-İlimiz Eyyübiye İlçesi Direkli Mahallesi ada no:783 parsel no:296 da Büyükşehir Belediye Meclisinin 21.07.2016 tarih ve 330 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği doğrultusunda hazırlanmış 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği  talebi

2-İlimiz Haliliye İlçesi Sırrın Mahallesi Ada no:3435 Parsel no:6'da kayıtlı alan üzerinde Büyükşehir Belediye Meclisinin 29.11.2017 tarih ve 529 sayılı kararı ile onaylanmış  1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine Haliliye Belediyesi ilan askı sürecinde yapılan itirazın değerlendirilmesi

3-İlimiz Haliliye İlçesi Sırrın  Mahallesi Parsel no:1545'te Büyükşehir Belediye Meclisinin 30.11.2017 tarih ve 546 sayılı kararı ile onaylanmış  1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine Haliliye Belediyesi ilan askı sürecinde yapılan itirazın değerlendirilmesi

4-İlimiz Haliliye İlçesi Atatürk  Mahallesi Ada no:572 Parsel no:21'de kayıtlı alan üzerinde Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.12.2017 tarih ve 569 sayılı kararı ile onaylanmış  1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine Haliliye Belediyesi ilan askı sürecinde yapılan itirazın değerlendirilmesi

5-İlimiz Haliliye İlçesi Ertuğrulgazi Mahallesi Ada no:3995 Parsel No:5'te hazırlanmış  1/1000  Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği talebi.

6-İlimiz Eyyübiye İlçesi Akçakale yol güzergahı için hazırlanmış 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı değişikliği talebi.

 

İhtisas Komisyon Raporları

 

ŞUSKİ GENEL KURULU

1-2017 Yılı Faaliyet Dönemine ait kesin hesap cetveli

2-Dolu Boş kadro değişikliği

3-2017 Yılı Faaliyet Raporu

Eklenme Tarihi: 11.05.2018 14:45

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı