NİSAN AYI MECLİS GÜNDEM MADDELERİ

G   Ü   N   D   E   M      :

  1- Büyükşehir Belediyesi Encümen Üyeleri Seçimi

  2- İhtisas Komisyonlarının Seçimi

  3-Huzur Haklarının Belirlenmesi

  4- Meclis Tatil Ayının belirlenmesi

  5-Taşınmaz Devri

  6-Şartlı Hibe

  7- Balık Hali manav dükkanları ile toplu alım merkezinin niteliklerinin değiştirilmesi için Encümene Yetki Verilmesi

  8-Takas ve Tahsis için encümene yetki verilmesi

  9- Büyükşehir Belediyesi 2017 Yılı Faaliyet Raporu  

 10-Vahşi Çöp Depolama Sahasının Hafriyat Sahası olarak kullanılması

 11-Hayvan Hastanesi ve Rehabilitasyon Projesi

 12-İsim Verilmesi

İhtisas Komisyon Raporları:

Plan ve Bütçe Komisyon Raporları

İmar Komisyonuna havale edilecek konular

 1-İlimiz Haliliye İlçesi Atatürk Mahallesi Ada no:809 Parsel No:14,23 ve 37'de kayıtlı taşınmaz üzerinde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği talebi

 2-İlimiz Haliliye İlçesi Sırrın  Mahallesi Ada no:5824 Parsel No:1'de kayıtlı taşınmaz üzerinde hazırlanmış 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği talebi

 3-İlimiz Karakçprü İlçesi Doğukent Mahallesi ada no:1968 parsel no.13 ve 14'te kayıtlı taşınmaz üzerinde hazırlanmış 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği talebi

 4-İlimiz Karaköprü İlçesi Maşuk mahallesi adano:232 parsel no:4 ve 6'da kayıtlı taşınmaz üzerinde hazırlanmış 1/1000 Ölçekli İlave+Uygulama İmar Plan Değişikliği talebi

 5-İlimiz Eyyübiye İlçesi Yenice mahallesi parsel no:838'de kayıtlı taşınmaz üzerinde hazırlanmış 1/1000 ölçekli  uygulama imar plan değişiklik talebi

 6-İlimiz Haliliye İlçesi Sırrın Mahallesi ada no:5219 parsel no:1'de kayıtlı taşınmaz üzerinde hazırlanmış  1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği talebi

 7-İlimiz Karaköprü İlçesi karakprü mahallesi ada no:5830 parsel no:1 ve 2'de kayıtlı taşınmaz üzerinde hazırlanmış 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği talebi

 8- İlimiz Viranşehir İlçesi Yenişehir Mahallesi 1696 Ada 6 parsel nolu parsele yönelik  ilan-askı sürecinde yapılan itiraz

 9-İlimiz Viranşehir İlçesi Yenişehir Mahallesi  Ada No:2015 Parsel no:1'de kayıtlı taşınmaz üzerinde hazırlanmış  1/5000 Nazım İmar  Planı Değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Talebi

10-İlimiz Viranşehir İlçesi Gögerli mahallesi ada no:122 parsel no:1 Ada no:110 Parsel no:1 ve Ada no:121 Parsel no:4'de kayıtlı taşınmaz üzerinde hazırlanmış 1/5000 Ölçekli Nazım ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı talebi.

 11-İlimiz Karaköprü İlçesi Kızlar Mahallesi sınırlarında  hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı talebi

  12-   İlimiz Birecik İlçesi Karşıyaka Mahallesi ada no:170 parsel no:3, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 24, 25, 26' da 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi

  13-İlimiz Suruç İlçesi, Aligör   Mahallesi   parsel no 393'te kayıtlı taşınmaz üzerinde hazırlanmış 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı

  14-İlimiz, Siverek  İlçe  Merkezine yönelik hazırlanmış 1/5000  ölçekli Koruma  Amaçlı Nazım İmar  Planı ve 1/1000  ölçekli  Koruma  Amaçlı  Uygulama  İmar  Planı

 15-İlimiz, Halfeti İlçesine yönelik hazırlanmış "Eski Halfeti 1/5000  ölçekli Koruma  Amaçlı Nazım İmar  Planı ve 1/1000  ölçekli  Koruma  Amaçlı  Uygulama  İmar Planı

 16-İlimiz Haliliye İlçesi, Yeşildirek Mahallesi sınırlarında hazırlanmış 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı

 17-İlimiz Hilvan İlçesi, Yenimahalle ve Bağlar Mahalleleri sınırları içinde hazırlanan  1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı Değişikliği

18-İlimiz Eyyübiye İlçesi, Akçamescit  Mahallesi   parsel no 391'de kayıtlı taşınmaz üzerinde hazırlanmış 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı

19-İlimiz Karaköprü İlçesi, Aşık, Demircik, Öğütçü Mahalleleri ile Bozova İlçesi, Hisarlar Mahallesi sınırları içinde 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı

20-İlimiz Akçakale İlçesi, Hırbetilsalim Mahallesi sınırları içerisinde hazırlanmış 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği

 

 

ŞUSKİ GENEL KURULU

 

         

 

Eklenme Tarihi: 13.04.2018 14:45

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı