ŞANLIURFA KENT KONSEYİ SEÇİMLİ GENEL KURUL DUYURUSU

5393 sayılı Belediye Kanununun 76. Maddesi uyarınca hazırlanan 8 Ekim 2006 tarih ve 26313 sayılı Kent Konseyi Yönetmeliği’nin 11/A maddesi ( 1.) fıkrasında “Kent Konseyi Başkanı Genel Kurul tarafından seçilir.

Kent Konseyi Başkanının görev süresi, yürütme kurulunun görev süresiyle paralel olmak üzere ilk dönem için iki yıl, ikinci dönem için üç yıldır’’ denilmektedir.

Bu nedenle 26.11.2017 Pazar Günü Saat 10:00’da Şairnabi Kültür Merkezi Salonu’nda Şanlıurfa Kent Konseyi Seçimli Genel Kurul Toplantısı’na Yönetmeliğin 8. Maddesi gereğince katılmanızı rica ederim.

Saygılarımla

                                                                                                                           Nihat ÇİFTÇİ                                                                                                                                                                      Büyükşehir Belediye Başkanı

                                                                                                                                   

GÜNDEM:

1.Yoklama

2.Açılış

3.Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

4.Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Nihat ÇİFTÇİ’nin Konuşmaları

5.Divan Kurulu Seçimi (1 Başkan - 2 Üye)

6.Tasnif Kurulu Seçimi (1 Başkan – 2 Üye)

7.Kent Konseyi Çalışma Yönergesi Değişikliği

8.Şanlıurfa Kent Konseyi Başkanı Seçimi

9.Şanlıurfa Kent Konseyi Yürütme Kurulu Seçimi

10.Şanlıurfa Kent Konseyi Başkanı’nın Konuşmaları

11.Dilek ve Temenniler

12.Kapanış

Eklenme Tarihi: 15.11.2017 11:33

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı