Etik Komisyonu

 

ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ETİK KOMİSYONU

 

Abdülkadir AÇAR
Genel Sekreter
BAŞKAN

 

 

Mehmet Zahit ÇOBAN
İnsan Kaynakları ve Eğitim
Dairesi Başkanı
Üye


Mikdat Lamih ÇELİK
Teftiş Kurulu Başkanı
Üye

 

  İbrahim Halil ÖZEN
Müfettiş Yardımcısı
Üye

 

 

Şanlıurfa Belediyesi Etik Komisyonu, 5176 Sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik yapılması Hakkındaki Kanunun 3. ve 7. maddelerine dayanılarak hazırlanan ve 13 Nisan 2005 tarih ve 25785 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan, "Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik" gereği; 25.08.2017 tarih ve 196/2017 sayılı Başkanlık Olur'u ile oluşturulmuştur.

Başkanlığını Genel Sekreter Abdulkadir AÇAR' ın üstlendiği komisyonda;
Müfettiş Yardımcısı İbrahim Halil ÖZEN Komisyon Raportör'ü
Teftiş Kurulu Başkanı Hukuk Müşaviri M.Lamih ÇELİK
İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı Mehmet Zahit ÇOBAN Komisyon Üyesi olarak görev yapmaktadırlar.

Komisyon üyeleri 3 yıl süreyle görevlendirilmiş olup 3 ayda bir toplantı yapacaktır. Etik Komisyonun oluşumu ve görevleri Kamu Görevlileri Etik Davranış ilkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğin 29. maddesi ile tanımlanmıştır.

Etik Komisyonunun Görevleri ,

Yönetmelikte belirlenen ilkelerin işlerliğini sağlamak, etik uygulamaları denetlemek ve değerlendirmek.

-Görevlilerin görev ve yetkilerini, kamu yararı ve hizmet gerekleri doğrultusunda, her türlü keyfilikten uzak, tarafsızlık ve eşitlik ilkelerine uygun kullanmasını sağlamak.

-Personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde ve yönlendirmelerde bulunmak.

-Etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek.

Eklenme Tarihi: 16.10.2017 08:54

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2017 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı