AĞUSTOS AYI MECLİS GÜNDEM MADDELERİ

                                     ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE  BAŞKANLIĞINDAN  DUYRULUR

5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 13. Maddesi gereğince; Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclisi 14  Ağustos  2017 Pazartesi günü saat 14.00'da Esentepe Mahallesi Urfa City AVM(Mozaik AVM) 3. Kat Büyükşehir Meclis Toplantı salonunda toplanarak, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşecektir.

 İlgililere duyurulur.

G   Ü   N   D   E   M      :

1- Kentsel Dönüşüm Yetki Devri

2-İsim verilmesi

İmar Komisyonuna Havale Edilecek Konular

1-İlimiz Karaköprü İlçesi Batıkent Mahallesinde hazırlanmış 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği talebi

2-İlimiz Birecik İlçesi Meydan Mahallesi  1/5000 Ölçekli Nazım imar planı Değişikliğii talep edilmektedir.

3-İlimiz Haliliye İlçesi Oğulbey Mahallesi parsel no 60 ve 61 de kayıtlı alan üzerine  1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı  Talebi

4-İlimiz Akçakale İlçesi  Hırbetisalim Mahallesi Ada 165 parsel no 2’de kayıtlı alan üzerinde   1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı  Talebi

5-İlimiz Eyyübiye İlçesi Yenice Mahallesinde bulunan mülkiyeti Hazineye ait  plan değişikliği talebi

6-İlimiz Bozova  İlçesi Norçin(Işınlı) Mahallesi Parsel no:17 ve 20'de kayıtlı alan üzerinde Büyükşehir Belediyesinin 21.07.2016 tari ve 333 sayılı kararıyla  onaylanan  1/5000  Ölçekli Nazım İmar Planı doğrultusunda  hazırlanmış 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan talebi

7-İlimiz Haliliye İlçesi Sırrın Mahallesi  1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebi   

8-İlimiz Bozova İlçesi Çakmaklı Mahallesi  1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı   talebi

9-İlimiz Ceylanpınar İlçesi Merkezi işletmesi Mahallesi Parsel no.4809'de kayıtlı alan üzerinde  1/5000 Ölçekli Nazım ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı talebi.

10-İlimiz Haliliye İlçesi Ağviran Mahallesi Ada no 125 parsel no 1’de kayıtlı alan üzerinde   1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı talebi

11-İlimiz Viranşehir İlçesi Özal Mahallesi  1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğine ilan-Askı  sürecinde  19.07.2017 tarih ve E-4056 sayılı  dilekçe ile yapılan itriraz

12-İlimiz Haliliye İlçesi Paşabağı Mahallesi 1/5000 Ölçekli Nazım ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebi

13-İlimiz Karaköprü  İlçesi, Başören Mahallesi  408  nolu parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Talebi

14-İlimiz Karaköprü  İlçesi, Mehmetçik Mahallesi  160 ada 3  nolu parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde hazırlanmış 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi

15-İlimiz Karaköprü İlçesi, Kızlar Mahallesi 713  nolu parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde hazırlanmış  1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Talebi

16-İlimiz Kara köprü  İlçesi, Akbayır Mahallesi  5564  ada 1  parsel ve çevresi  üzerinde  hazırlanmış 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği

İhtisas Komisyon Raporları

İmar Komisyon Raporları

 

 

Eklenme Tarihi: 11.08.2017 15:24

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı