NİSAN AYI MECLİS TOPLANTISI

5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 13. Maddesi gereğince; Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclisi 17 Nisan   2017 Pazartesi günü saat 14.00'da eski İl Özel İdaresi (SGK Binası) 4. kat Meclis Toplantı salonunda toplanarak, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşecektir.

İlgililere duyurulur.

GÜNDEM:

1- Büyükşehir Belediyesi Encümen Üyeleri Seçimi

2- İhtisas Komisyonlarının Seçimi

3-Huzur Haklarının Belirlenmesi

4- Büyükşehir Belediyesi 2016 Yılı Faaliyet Raporu  

5- Yurt Dışı Görevlendirmesi,

6- Akçakale İlçesi Sokak İsim Değişikliği

7-Meclis Tatil Ayının belirlenmesi

8-Suruç Belediyesine Salon Tahsisi

9-Şehitliklerin Tahsis Hakkı

10-Yer Tahsisi

11-Eyyübiye Belediyesine Yer Tahsisi

İhtisas Komisyon Raporları:

1-İsim Verilmesi (Araştırma ve İnceleme Komisyon Raporu)

2-Abdullah BALAK isminin verilmesi (Araştırma ve İnceleme Komisyon Raporu)

3- Abdullah BALAK’ın  balmumu heykelinin yapılması (Kültür ve Eğitim Komisyonu)

4-İlimizde derelerden temiz su akıtılması ile ilgili projelerin durumu(Baraj Gölet ve Sulama Kanalları Komisyonu)

5-Okul Önlerine hız kesici kavislerin yapılması (Ulaşım Komisyonu)

6-Reklam olarak kullanılan yazı ve Tabelaların kaldırılması (Ulaşım Komisyonu)

7-Yaşlı ve Engelli Vatandaşların ulaşımdan ücretsiz faydalanması (Ulaşım Komisyonu)

8-Tabela yerleri ile ilgili çalışmalar (Ulaşım Komisyonu)

9-Çevre Sağlığının Korunması (Çevre ve Sağlık Komisyonu)

10-Yaya Geçitlerinin Genel Durumları (Sosyal Hizmet ve Engelliler Komisyonu)

Plan ve Bütçe Komisyon Raporları

1- Engelli Vatandaşlarımız için Suyun indirimli karşılanması

2- Birecik Mezbahanesi Kesim Ücretlerinin belirlenmesi

İmar Komisyonuna havale edilecek konular

1- İlimiz Karaköprü İlçesi Doğu Kent Mahallesi 1784 nolu ada içerisinde yer alan ve mülkiyeti maliye hazinesine ait taşınmaz üzerinde yapılan 12.02.2015 tarih ve 96 sayılı belediye meclis kararı ile onaylanan nazım imar planı değişikliği şanlıurfa 2. idare mahkemesinin 2015/696 esas no ve2017/69 karar nolu mahkeme karı ile iptal edilmiştir.(maliyenin yeri pazar ve sosyoal tesis alanı)

2- İlimiz Karaköprü İlçesi Doğukent Mahallesi Ada no:3334 Parsel no:16'da kayıtlı alan üzerinde "Konut Alanı" olarak planlı alanın "Minimum TAKS değeri:0.12 olan adanın TAKS:0.10" koşullarında düzenlenmesine yönelik 1/1000 Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi

3- İlimiz Karaköprü İlçesi Büyükördek Mahallesi Parsel no:336'da kayıtlı alan üzerinde "Güneş Enerji Santrali" yapımına yönelik 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı talebi.

4- İlimiz Karaköprü İlçesi Bölücek Mahallesi Parsel no:70'de kayıtlı alan üzerinde "Güneş Enerji Santrali" yapımına yönelik 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı talebi.

5- İlimiz Karaköprü İlçesi Bölücek Mahallesi Parsel no:71'de kayıtlı alan üzerinde "Güneş Enerji Santrali" yapımına yönelik 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı talebi.

6- İlimiz Eyyübiye İlçesi Büyükhan Mahallesi Parsel:632'de kayıtlı alan üzerinde onaylı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı doğrultusunda hazırlanmış sanayi ve depolama alanı amaçlı 1/1000 Uygulama İmar Planı talebi

7- İlimiz Eyyübiye İlçesi Yenice Mahallesi Parsel no:300'de kayıtlı alan üzerinde Büyükşehir Belediye Meclisinin 21.07.2016 tarih ve 328 sayılı kararı ile onaylanan "Üniversite Alanı" olarak planlı alanın "Kamu Hizmet Alanı(Emniyet Hizmet Alanı)" olarak değiştirilmesi doğrultusunda hazırlanmış 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebi (Eyyübiye polis karakolu alanı)

8- İlimiz Haliliye İlçesi Süleymaniye Mahallesi Ada no:5575 Parsel no:103-104-105-106-107-110-111-112-113-114-115 ve 116'da kayıtlı alan üzerinde mevcut planda "Bitişik Nizam 3 Kat Konut Alanı" olarak planlı alanın "Sosyo-Kültürel Tesis Alanı" olarak planlanmasına yönelik hazırlanmış 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebi.

9- İlimiz Haliliye İlçesi Dağetegi Mahallesi sınırları içerisinde bulunan ve Büyükşehir Belediye Meclisinin 20.11.2015 tarih ve 579 sayılı kararı ile onaylanan Dağeteği Bölgesi 1/5000 Ölçekli 2. Etap Revizyon Nazım İmar Planı doğrultusunda hazırlanmış 1/1000 ölçekli 2.Etap Revizyon Uygulama İmar Planına askı sürecinde yapılan itirazların değerlendirilmesi

10- İlimiz Haliliye İlçesi Çiçektepesi Mahallesi Ada no:105 Parsel no:4.5.6.7 ve  Ada no:106 Parsel no:2.3.4'de kayıtlı alanlar üzerinde "Güneş Enerji Santrali" yapımına yönelik 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı talebi.

11- İlimiz Viranşehir İlçesi Yenişehir Mahallesi Ada no.1159 Parsel no 2.7 ve 9'da kayıtlı alan üzerinde maddi hatadan dolayı "Belediye Hizmet Alanı" olarak planlı alanın "Konut+Ticaret" olarak değiştirilmesine yönelik hazırlanmış 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebi

12 İlimiz Karaköprü İlçesi Güllübağ Mahallesi Parsel no:1687 kayıtlı alan üzerinde Mevcut Planda "Konut Alanı" olarak planlı alanın "Eğitim Tesis Alanı(Özel Eğitim Tesis Alanı" olarak planlanmasına yönelik hazırlanmış 1/5000 Nazım İmar Planı Değişikliği talebi

13- Abide Kavşağı ile GAP havalimanı arası Şanlıurfa-Diyarbakır Karayolunda, 1-5000 Ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı talebi

14- İlimiz Maşuk Mahallesi 486 nolu Parselde kayıtlı alan üzerinde 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.

15- İlimiz Haliliye İlçesi Dağeteği Mahallesi ada no:763 parsel no:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 ve 16 'da kayıtlı ve emsal:1.50 ayrık nizam 5 kat olarak planlı alanın emsal:1.50 ayrık nizam 8 kat olarak planlanmasına yönelik hazırlanmış 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi

16- İlimiz Akçakale İlçe Merkezi ile ilgili hazırlanmış olan 1/5000 ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 17.02.2017 tarih ve 81 sayılı karar ile onanmış ve 23.02.2017 tarihinde askıya çıkarılmıştır. Söz konusu İlave Revizyon Nazım İmar Planına askı sürecinde yapılan itirazlar

17- İlimiz Halfeti  İlçesi, Saylakkaya  Mahallesine yönelik  Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.05.2016 tarih ve 259 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak  hazırlanmış ve Halfeti Belediye Meclisinin 03.03.2017 tarih ve 13 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı

18- İlimiz Suruç İlçesi, Aligör Mahallesi sınırlarında bulunan 393 nolu parselde mevcutta üzerinde "Akaryakıt Satış ve LPG İkmal İstasyonu" bulunmakta ve farklı yıllarda alınmış iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı bulunan "Akaryakıt Satış ve LPG İkmal İstasyonunun"  İmar Planına işlenmesine yönelik hazırlanmış 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı

19- İlimiz Siverek İlçe merkezi için hazırlanmış 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planına yapılan itirazlar

 İmar Komisyon Raporları

ŞUSKİ GENEL KURULU

1-Alt Yapı Katılım Bedelinin  Güncellenmesi

2- Şanlıurfa Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü (SUOSB) ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı ŞUSKİ Genel Müdürlüğü arasında İçme ve kullanma suyu temin edecek olan İsale Hattının Yapımına İlişkin Protokol onayı ve imza yetkisi 

        

 

 

Eklenme Tarihi: 14.04.2017 15:20

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı