Şanlıurfa Valiliği İl Göç iDaresi Müdürlüğü İhale İlanı Hakkında Duyuru

Geçici Barınma Merkezlerinin İşletilmesi ve Yönetilmesi Amacıyla Tefrik Edilen Ödeneğin Özel Hesaba Aktarılması, Harcanması, Muhasebeleştirilmesi, Denetlenmesi ve Alımlara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmenliğin 19.

Maddesinin 2. bendinde ''Açık ihale usulü ile yapılacak olan ihalelerin ilanları, ihale tarihinden en az beş gün önce, hükümet ve belediye binalarının ilan tahtalarına asılacak yazılar, belediye yayın araçları veya işin yapılacağı yerde çıkan gazetelerden biriyle ve Kamu İhale Bülteni ile yapılır. Bu işlemler bir tutanakla belgelenir. Bunlara ilave olarak İdarenin internet sayfası var ise ihaleler, bilgi işlem ağı veya elektronik haberleşme yolu ile de ayrıca ilan edilir.'' hükmü amirdir.

 

İlgililere Duyurulur.

Eklenme Tarihi: 04.07.2024 17:17

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı