Meclis Toplantısı Hakkında

5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 13. Maddesi gereğince; Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclisi 08 Kasım 2021 Pazartesi günü saat 14.00'de Esentepe Mahallesi Urfa City AVM Konferans salonunda Büyükşehir Belediye Meclisi toplanarak,

aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşecektir.

İlgililere duyurulur.

G Ü N D E M :
1-Birecik Mezra Hat Kiralama İşi
2- Birecik- Karşıyaka ve Birecik –Toki Hat Kiralama İşi
3- Suruç İlçe İçi Hat Kiralama İşi
4- Akçakale İlçe İçi Hat Kiralama İşi
5- Viranşehir İlçe İçi Hat Kiralama İşi
6- Sağlık Personellerine Ücretsiz Seyahat hakkı
7- Büyükşehir Belediyesi Bütçe Aktarımı
8- Siverek Belediyesi Bütçe Aktarımı
9- Ceylanpınar Belediyesi Ek Bütçe Tasarısı
10- Akçakale Belediyesi, 2022 Yılı Gelir- Gider Bütçesi
11- Birecik Belediyesi, 2022 Yılı Gelir -Gider Bütçesi
12- Bozova Belediyesi, 2022 Yılı Gelir -Gider Bütçesi
13- Ceylanpınar Belediyesi, 2022 Yılı Gelir -Gider Bütçesi
14- Eyyübiye Belediyesi, 2022 Yılı Gelir -Gider Bütçesi
15- Halfeti Belediyesi, 2022 Yılı Gelir -Gider Bütçesi
16- Haliliye Belediyesi, 2022 Yılı Gelir -Gider Bütçesi
17- Harran Belediyesi, 2022 Yılı Gelir -Gider Bütçesi
18- Hilvan Belediyesi, 2022 Yılı Gelir -Gider Bütçesi
19- Karaköprü Belediyesi, 2022 Yılı Gelir -Gider Bütçesi
20- Siverek Belediyesi, 2022 Yılı Gelir -Gider Bütçesi
21- Suruç Belediyesi, 2022 Yılı Gelir -Gider Bütçesi
22- Viranşehir Belediyesi, 2022 Yılı Gelir -Gider Bütçesi


İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilecek konular;


1- İlimiz Hilvan İlçesi Kırbaşı Mahallesi 102 ada 1 parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde hazırlanmış 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan
Değişikliği teklifi
2- İlimiz Hilvan İlçesi Kırbaşı Mahallesi 104 ada 1 parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde hazırlanmış 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan
Değişikliği teklifi
3- İlimiz Karaköprü İlçesi Karaköprü(Narlıkuyu) Mahallesi Ada No:1861 Parsel No:4'e kayıtlı taşınmaz üzerinde hazırlanmış 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği teklifi
4- İlimiz Haliliye İlçesi Ulubatlı Mahallesi sınırlarında hazırlanmış 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği teklifi
5- İlimiz, Ceylanpınar İlçe Merkezine yönelik Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.09.2021 tarih ve 455 sayılı kararı onaylanarak ilana çıkarılan 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planınına ilan-askı sürecinde yapılan itirazlar
6- İlimiz Haliliye İlçesi Dağeteği mahallesi 975 ada 2 parsel nolu taşınmaz üzerinde hazırlanmış 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı
Değişikliği talebi talebi
7- limiz Suruç İlçesi Üvecik (idari olarak Dikili) Mahallesi 164 Ada 5 Parsel, 140 ada 1 parsel, 141 ada 1 Parsel ve 0 ada 78 parsel
numaralı taşınmazlar üzerindeki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile zemin uyumsuzluğunun giderilmesi için söz konusu
parsellerde yapılacak 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğine uygun olarak hazırlanacak 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebi
8- İlimiz Haliliye İlçesi Paşabağı 4102 ada ile 4106 ada arasındaki bölgede hazırlanmış 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği teklifi
9- İlimiz Siverek ilçesi karakoyun mahallesi 185 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ve 20 parsel numaralı taşınmazlar, 189 ada 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve 14 parsel numaralı taşınmazlar, 190 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 parsel numaralı taşınmazlar, 191 ada 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 12 parsel numaralı taşınmazlar üzerindehazırlanmış 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi
10- İlimiz Karaköprü İlçesi Yedikuyu Mahallesi 428 ada 2 ve 4 parsel numaralı taşınmaz ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğine ilan-askı sürecinde yapılan itirraz
11- İlimiz Siverek İlçesi Camikebir Mahallesi 2080 ada 2,3,4,5,6,7,8,9,10 ve 11 numaralı parseller üzerinde hazırlanmış 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi
12- İlimiz Siverek İlçesi Camikebir Mahallesi 934 ada 2, 3, 4, 5, ve 6 numaralı parseller üzerinde hazırlanmış 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi
13- İlimiz Siverek İlçesi Camikebir Mahallesi 1551 ada 7 numaralı parsel üzerinde hazırlanmış 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi
14- Şanlıurfa 2. İdare Mahkemesinin 25.02.2021 tarih ve 2021/232 sayılı Kararında belirtilen Akçakale İlave Revizyon 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının dava konusu taşınmazlar yönünden kısmi iptal kararına yönelik Nazım İmar Planı Değişikliği
Plan ve Bütçe Komisyon Raporları;
*
İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporları;
*
İhtisas Komisyon Raporları;
*
ŞUSKİ GENEL KURULU
1-ŞUSKİ Genel Müdürlüğü 2022 Yılı Gelir ve Gider Bütçesi
2-ŞUSKİ Genel Müdürlüğü 2022 Yılı Performans Programı

Eklenme Tarihi: 08.11.2021 09:23

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı