Meclis Tolantısı Hakkında

5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 13. Maddesi gereğince; Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclisi 24 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 14.00'de Esentepe Mahallesi Urfa City AVM Konferans salonunda Büyükşehir Belediye Meclisi toplanarak

İlgililere duyurulur.

G Ü N D E M :

1-2020 Mali Yılı Kesin Hesap Cetvelleri

2-Özel Halk Otobüsü Yönetmelik Değişikliği

3-Yönetmelik Değişikliği

İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edilecek Konular;

1- İlimiz Eyyübiye İlçesi Büyükhan Mahallesi parsel no:275, 288 ve Hancığaz Mahallesi parsel no:641 sınırları içerisinde hazırlanmış ve Eyyübiye Belediye Meclisinin 08.04.2021 tarih ve 139 sayılı kararıyla onaylanmış 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi

2- İlimiz Eyyübiye İlçesi Akçamescit Mahallesi ada no:144 parsel no:2 ve 3'te hazırlanmış ve Eyyübiye Belediye Meclisinin 08.04.2021 tarih ve138 kararıyla onaylanmış 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi

3- İlimiz Karaköprü İlçesi Esentepe Mahallesi 1291 parsel nolu taşınmazda hazırlanmış 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği teklifi

4- İlimiz Birecik İlçesi Karşıyaka Mahallesi sınırlarında, Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.03.2021 tarih ve 126 sayılı kararıyla onaylanıp askıya çıkarılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliğine yapılan itirazlar

5- İlimiz Harran İlçesi Yenidoğan Mahallesi 105 ada 22 parsel, 106 ada 2 parsel üzerinde hazırlanmış 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı talebi

6- İlimiz Suruç İlçesi Aligör(11 Nisan) Mahallesi parsel no:95, 132 ve çevresinde hazırlanmış 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği teklifi

7- İlimiz Eyyübiye İlçesi osmanlı(yenice) Mahallesi ada no:5757 parsel no:1'de 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği teklifi

8-İlimiz Haliliye İlçesi Ahmet Yesevi Mahallesi sınırları kapsamında 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği teklifi

9-İlimiz Halfeti İlçesi Karaotlak Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim alanında hazırlanmış ve Halfeti Belediye Meclisinin 20.05.2021 tarih ve 28 sayılı kararıyla onaylanmış 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi

10- İlimiz Viranşehir İlçe Merkezine yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına ilan askı sürecinde yapılan itirazlar

11- İlimiz Eyyübiye İlçesi, Hacılar Mahallesine 111 ada 13 parsel numaralı taşınmaz üzerinde Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.11.2020 tarih ve 470 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği doğrultusunda hazırlanmış ve Eyyübiye Belediye Meclisinin 08.04.2021 tarih ve 135 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebi

12- İlimiz Haliliye İlçesi Hıngılavi mahallesi 233 ada 1 numaralı taşınmazdahazırlanmış 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı talebi 

İhtisas Komisyon Raporları;

1- Sulama Kanallarının Önemi (Baraj,Gölet ve Sulama Kan.Değerlen. Komisyonu)

2- İnternet bağımlılığının insanlar üzerindeki etkileri (Sosyal Hiz.Engelliler ve Halkla İliş. Komisyonu)

3- Sosyal medyanın gençler üzerindeki etkileri (Gençlik ve Spor Komisyonu)

4- İlimizde Hayvancılığın Geliştirilmesi (Gıda, Tarım ve Hayvancılık Komisyonu)

5- Ailenin Topluma Etkileri (Kadın Erkek Fırsat Eşit.ve Aile Komisyonu)

6- Kırsalda Yaşamanın Zorlukları (Kırsal Kalkınma ve Su Kanal Hiz. Komisyonu)

7- Ramazanda Ayında Yapılması Gereken Etkinlikler (Turizm ve Tanıtım Komisyonu)

8- Ulaşımdaki aksaklıkların giderilmesi (Ulaşım Komisyonu)

ŞUSKİ GENEL KURULU ;

1-2020 Yılı Faaliyet Raporu

2-2020 Mali Yılı Kesin Hesap Cetveller

Eklenme Tarihi: 22.05.2021 12:53

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı