ŞUBAT AY´I MECLİS GUNDEM MADDELERİ

ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE  BAŞKANLIĞINDAN  DUYRULUR

5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 13. Maddesi gereğince; Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclisi 13  Şubat  2017 Pazartesi günü saat 14.00'da eski İl Özel İdaresi (SGK Binası) 4. kat Meclis Toplantı salonunda toplanarak, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşecektir.

İlgililere duyurulur.

GÜNDEM  :
1- Maden İşletme Ruhsatının devralınması
2- Siverek Belediyesi Ek Bütçe talebi
3- Siverek Belediyesi Ek Bütçe talebi
4- Özel Halk Otobüsü Yönetmeliği Geçici Madde değişikliği
5- Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projeleri için yetki verilmesi
6- Sınırlı Ayni Hak Tesisi
7- İl sınırlarındaki ilçe sınırlarının “Prestij Caddelerinin” Sokak Sağlıklaştırma, Cephe Düzenleme, Çevre Düzenleme Aydınlatma, Bakım–Onarım ve Restorasyona yönelik olarak Projelendirme ve Uygulama çalışmalarının ve harcamalarının Büyükşehir Belediye Bütçesinden karşılanması için yetki verilmesi

İhtisas Komisyon Raporları; 
İmar Komisyonuna havale edilecek Konular

1- İlimiz Karaköprü ilçesi Mehmetçik mahallesi Ada no:172 Parsel no:1 üzerinde  1/5000 Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi

2- İlimiz Karaköprü İlçesi Çankaya Mahallesi Ada no:3733 Parsel no:1 ve 4'te kayıtlı alan üzerinde Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.08.2016 tarih ve 406 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 Nazım İmar Planı Değişikliği  doğrultusunda hazırlanmış 1/1000 Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi

3- İlimiz Eyyübiye İlçesi Yanıkçöğür Mahallesi Parsel no:251'de kayıtlı alan üzerinde Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.03.2016 tarih ve 144 sayılı kararı ile onaylanmış 1/5000 Nazım İmar Planı doğrultusunda hazırlanmış  1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi

4- İlimiz Viranşehir İlçesi Kışla Mahallesi Ada no:96 Parsel no:66 kayıtlı alan üzerinde  1/1000 Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi

5- İlimiz Siverek İlçesi Şekerli Mahallesi Parsel no:234 üzerinde kayıtlı alan üzerinde Büyükşehir Belediye Meclisinin 21.07.2016 tarih ve 353 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 Nazım İmar Planı doğrultusunda hazırlanmış 1/1000 Uygulama İmar Planı teklifi

6- İlimiz Haliliye İlçesi İmam Bakır Mahallesi Ada no:2425 Parsel no:22-23 kayıtlı alan üzerinde 1/1000 Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi

7- İlimiz Viranşehir İlçesi Şırnak Mahallesi Ada no:1943 Parsel no:1, Ada no:1944 Parsel no:1, Ada no:1945 Parsel no:1, Ada no:1954 Parsel no:1 de kayıtlı alan üzerinde  Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.05.2016 tarih ve 241 sayılı kararı ile onaylanmış  1/5000 Nazım İmar Planı Değişikliği dorultusunda hazırlanmış 1/1000 Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi

8- İlimiz Viranşehir İlçesi Defterdar Mahallesi ada no:114 Parsel no:1'de kayıtlı alan üzerinde  Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.06.2016 tarih ve 295 sayılı kararıyla onaylanan 1/5000 Ölçekli Nazım imar planı doğrultusunda hazırlanmış 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifi

9- ilimiz Eyyübiye İlçesi  Şahin Alan Mahallesi Ada no:116 Parsel no:3 Kayıtlı taşınmaz üzerinde Şanlıurfa İl Özel İdaresinin 08.07.2011 tarih ve 252 sayılı Kararı ile tarım ve hayvancılık tesis alanı olarak düzenlenmesine yönelik  nazım ve uygulam imar planı yapılmıştır.parsel ifraz edilerek ada no:116 parsel no:4 ve 5 olmuştur. 4 nolu parseldeki imar planın iptali talep edilmektedir.

10- İlimiz Haliliye İlçesi Ağviran Mahallesi  Parsel no:47 Kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı yapılması  talep edilmektedir.

11- İlimiz Bozova İlçesi Gölbaşı  Mahallesi  Parsel no:58 de Kayıtlı taşınmaz üzerinde  1/5000 Ölçekli Nazım ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi

12- İlimiz Viranşehir İlçesi Ala konak Mahallesi ada no:102  Parsel no:3 de Kayıtlı taşınmaz üzerinde  1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı teklifi

13- İlimiz Viranşehir İlçesi Ala konak  Mahallesi ada no:102  Parsel no:9 de Kayıtlı taşınmaz üzerinde 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı teklifi

14- İlimiz Karaköprü İlçesi Şenevler ve Güllübağ Mahallesi ile Atatürk Ormanı Sınırları arasında kalan alanda düzenlenmiş, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.09.2015 tarih ve 502 sayılı kararıyla onaylanan 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planı doğrultusunda hazırlanmış, 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı teklifi

15- İlimiz Karaköprü İlçesi Maşuk Mahallesi Ada No:281 Parsel no:9'da kayıtlı alan üzerinde 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi

16-Eyyübiye İlçesi Şanlıurfa Güneybatı Çevreyolu, Küçükhan ve Altın Mahalleleri arasında kalan alan ilgili hazırlanmış olan 1/5000 ölçekli ilave ve revizyon Nazım İmar Planına yapılan itirazlar

17-  İlimiz Haliliye  İlçesi, Sırrın Mahallesi  2964 ada 2  nolu parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde  1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi

18- İlimiz Eyyübiye  İlçesi, Yamaçaltı  Mahallesi  140 ada 4  nolu parsel üzerinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi

ŞUSKİ GENEL KURULU
1- Su Sayacı Satış Ücretlerinin belirlenmesi
2- ŞUSKİ Yönetim Kurulu Çalışma Yönetmeliği Madde değişikliği
3- 2017 Yılında Uygulanacak Hizmet Tarifelerinde Değişikliğe gidilmesi
4- İller Bankası Aş.’den kredi kullanılması


 

Eklenme Tarihi: 13.02.2017 13:36

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı