OCAK AY´I MECLİS GÜNDEM MADDELERİ

                      ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE  BAŞKANLIĞINDAN  DUYRULUR

5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 13. Maddesi gereğince; Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclisi 09 Ocak  2017 Pazartesi günü saat 14.00'da eski İl Özel İdaresi (SGK Binası) 4. kat Meclis Toplantı salonunda toplanarak, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşecektir.

İlgililere duyurulur.

GÜNDEM   :
1- Denetim Komisyonuna üye seçimi
2- Geçiş Hakkı Ücret Tarifesi
3- İller Bankasından Kredi Alınması 
4- Sınırlı Ayni hak Tesisi
5- Kentsel Dönüşüm

İhtisas Komisyon Raporları; 
 

İmar Komisyonuna havale edilecek Konular

1- İlimiz Karaköprü İlçesi Akbayır Mahallesi ada no:2313 parsel no:3,4,5,6,11 ve 12 de  kayıtlı alan üzerinde hazırlanmış 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi

2-İlimiz Eyyübiye İlçesi Direkli Mahallesi Ada No:783 Parsel no:297 ve 71'de kayıtlı alan üzerinde Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.05.2015 tarih ve 283 sayılı kararı ile onaylanan İlave+Revizyon Nazım İmar Planı doğrultusunda hazırlanmış 1/1000 Uygulama İmar Planı Değişikliği  teklifi

3-İlimiz Haliliye İlçesi Atatürk(Cengiz Topel) Mahallesi Ada no:17 Parsel no:5’de  kayıtlı alan üzerinde Şanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge  Kurulunun 27.09.2016 tarih ve 2138 sayılı kararı doğrultusunda  hazırlanmış 1/1000 Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi

4-İlimiz Karaköprü İlçesi Akpiyar Mahallesi Ada no:3054 Parsel no:1-2-3-4 de   hazırlanmış 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi

5-İlimiz Bozova İlçesi Gölbaşı Mahallesi sınırları içerisinde Kısmi Revizyon 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi

6-İlimiz Haliliye İlçesi Devteşti ve Ahmet Yesevi Mahalleri kapsamında Haliliye Maşuk Mahallelerinde  1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine Haliliye Belediye Başkanlığında ilan askı işlemleri yapılmış ve ilan askı sürecinde  itirazda  bulunulmuştur. Yapılan itirazlar doğrultusunda yeninden düzenlenmiş 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi

7-İlimiz Eyyübiye İlçesi Yenice Mahallesinde bulunan 4308 Ada 2 nolu Parsel, 717 ve 685 nolu Parsellerde kayıtlı alan üzerinde Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 21.12.2016 Tarih ve 2330 sayılı kararı doğrultusunda hazırlanmış Koruma Amaçlı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve Koruma Amaçlı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği

8-İlimiz Karaköprü İlçesi Atakent Mahallesi Ada no:5785 Parsel no:4 üzerinde kayıtlı alan üzerinde hazırlanmış 1/5000 Nazım İmar Planı ve 1/1000 Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi

9-İlimiz Haliliye İlçesi sınırlarında bulunan Eski Sanayi Bölgesi Kentsel Dönüşüm Alanı 2.etabı için hazırlanmış 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği teklifi

10-İlimiz Eyyübiye İlçesi Büyükhan Mahallesi 101 Ada 1, 2 ve 3 nolu Parseller ile  Hancığaz Mahallesi 135 Ada 3 nolu Parselde  hazırlanmış 1/5000 Ölçekli Nazım ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisinin 25.11.2016 tarih ve 560 sayılı kararı ile onanmış ve 28.11.2016 tarihinde askıya çıkarılmıştır. Söz konusu 1/5000 Ölçekli Nazım ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planlarına askı sürecinde Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğünün 27.12.2016 tarih ve 754-11906 sayılı yazısı ile itiraz edilmiştir. Bahse konu 1/5000 Ölçekli Nazım ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine yapılan itiraz

11-İlimiz  Haliliye  İlçesi, Sırrın Mahallesi  54 nolu parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde  1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği

12-İlimiz Karaköprü   İlçesi, Yaylacık Mahallesi  362 ve 366  nolu parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde  1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı

13-İlimiz Siverek İlçe Merkezinde ŞUSKİ tarafından belirlenen su deposu alanlarında hazırlanmış 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine yapılan itiraz

14-İlimiz Karaköprü İlçesi, Akbayır Mah. Batıkent Karaköprü mahalleleri sınırları içerisinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine yapılan itiraz

15-ilimiz Karaköprü İlçesi Merkez Eski Köy Yerleşim alanı içerisinde hazırlanmış olan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğine yapılan itiraz

16-İlimiz Viranşehir İlçe Merkezinde ŞUSKİ tarafından belirlenen su deposu alanlarında hazırlanmış 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği

İmar Komisyon Raporları


   

 

 

Eklenme Tarihi: 13.02.2017 13:36

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı