KASIM AY´I MECLİS GÜNDEM MADDELERİ

5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 13. Maddesi gereğince; Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclisi 14 Kasım 2016 Pazartesi günü saat 14.00´da eski İl Özel İdaresi (SGK Binası) 4. kat Meclis Toplantı salonunda toplanarak, aşağıda yazılı gündem maddel

                 ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE  BAŞKANLIĞINDAN  DUYRULUR

              5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 13. Maddesi gereğince; Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclisi 14 Kasım 2016 Pazartesi günü saat 14.00'da eski İl Özel İdaresi (SGK Binası) 4. kat Meclis Toplantı salonunda toplanarak, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşecektir.
  İlgililere duyurulur.

G   Ü   N   D   E   M      :

1-Jeotermal Belediyeler birliğine Üyelik

2-Vektörle Mücadele ile ilgili yetki verilmesi

3-Belediyemize ait Gölbaşı ve Paşabagı Mahallelerinde bulunan Sosyal Tesislerin BEL-TUR AŞ.’ye devri

4-“Güzel Evim Projesi”nin hayata geçirilmesi için yetki verilmesi

5-  Araç Alımı

6- Afet ve Acil Durum Koordinasyon Merkezi(AFKOM)Yönetmeliği

7-Troleybüs Sistemi kurulması için yetki verilmesi

8-  Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’ne yer tahsisi

9- Su- Kay Park Su Sporları Sosyal Tesislerinin Devri

10- Akçakale Belediyesi, 2017 Yılı Gelir- Gider  Bütçesi

11- Birecik Belediyesi, 2017 Yılı Gelir -Gider  Bütçesi

12- Bozova Belediyesi, 2017 Yılı Gelir -Gider  Bütçesi

13- Ceylanpınar Belediyesi, 2017 Yılı Gelir -Gider  Bütçesi

14- Eyyübiye Belediyesi, 2017 Yılı Gelir -Gider  Bütçesi

15- Halfeti Belediyesi, 2017 Yılı Gelir -Gider  Bütçesi

16- Haliliye Belediyesi, 2017 Yılı Gelir -Gider  Bütçesi

17- Harran Belediyesi, 2017 Yılı Gelir -Gider  Bütçesi

18- Hilvan Belediyesi, 2017 Yılı Gelir -Gider  Bütçesi

19- Karaköprü Belediyesi, 2017 Yılı Gelir -Gider  Bütçesi

20- Siverek Belediyesi, 2017 Yılı Gelir -Gider  Bütçesi

21- Suruç Belediyesi, 2017 Yılı Gelir -Gider  Bütçesi

22- Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi  2017 Yılı Bütçe ve Performans Programı

23- Viranşehir Belediyesi, 2017 Yılı Gelir -Gider  Bütçesi

İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilecek konular
1-İlimiz Eyyübiye İlçesi Büyükhan Mahallesi 101 Ada 1, 2 ve 3 nolu Parseller ile Hancığaz Mahallesi 135 Ada 3 nolu Parselde kayıtlı alanların üzerinde düzenlenmiş 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebi

2-İlimiz Haliliye İlçesi Konuklu Mahallesi 117 Ada, 2 nolu Parselde kayıtlı alan üzerinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı talebi

3-İlimiz Birecik İlçesi Karşıyaka Mahallesi 102 Ada, 108 nolu Parselde kayıtlı alan üzerinde çevresinde ki imarlı alana ilave olarak orta yoğunlukta gelişme konut alanı ve eğitim alanı olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanmış 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planı

4-İlimiz İlçesi Yenice Mahallesi 561,562,573 nolu parsellerde kayıtlı üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebi

5-İlimiz Haliliye İlçesi Paşabağı Mahallesi 5454 Ada 1 nolu Parsel de tarafo yapılmasına yönelik hazırlanmış 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebi

6-İlimiz Karaköprü İlçesi ada no:3545 parsel no:1,2,3,4 ada no:3546 parsel no:1,2,3,4,5,6,7,8, ada no:3547 parsel no:1,2, ada no:3548 parsel no:1 ada no:2092 parsel no:1,2,3,4,5 parsel no:2113 parsel no:1,2'de kayıtlı alanlarda konut alanlarının birleştirilmesi aradaki yolun kaldırılıp park alanına ilave edilmesi

7-İlimiz Haliliye İlçesi Kanberiye Mahallesi ada no:138 parsel no:15 te hazırlanmış Nazım imar planı değişikliği talebi

8-İlimiz Karaköprü İlçesi Maşuk Mahallesi parsel no:930 ve 931'de kayıtlı taşınmazların 928 nolu parsele ilave olarak konut dışı kentsel çalışma alanı olarak  hazırlanmış 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı

9-İlimiz Hilvan İlçesi Kırbaşı Mahallesi 218 nolu Parsel üzerinde “güneş Enerjisi Santrali” yapımına yönelik  hazırlanmış 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı talebi

10-İlimiz Karaköprü İlçesi Ada No:3626 Parsel No:1,2,3 ve 4’te kayıtlı ve yürürlükteki imar planında “konut Alanı”olarak planlı alanın “Eğitim Alanı” olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım imar Planının iptali için yapılan itiraz

11-İlimiz Haliliye Sınırları içerisinde bulunan Şanlıurfa-Mardin yolu ile Şanlıurfa-Akçakale yolunu birbirine bağlayan  Çevre Yolu güzergahı üzerinde Trafo yerlerinin düzenlenmesine yönelik 1/5000 Ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı

12-İlimiz Eyyübiye Sınırları içerisinde bulunan Şanlıurfa-Gaziantep yolu ile Şanlıurfa- Akçakale yolunu birbirine bağlayan Çevre Yolu güzergahının düzenlenmesine yönelik 1/5000 Ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı talebi

13-Siverek İlçesi Darıcalı Mahallesi 115 ada 1 nolu parselde Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.03.2016 tarih ve 146 sayılı kararı ile onaylanan Nazım İmar Planı Doğrultusunda hazırlanmış 1/1000 ölçekli uygulama imar planı talebi

14-Siverek İlçesi Gözelek Mahallesi 437 nolu parselde Büyükşehir Belediye Meclisinin18.03.2016 tarih ve 147 sayılı kararı ile onaylanan Nazım İmar Planı Doğrultusunda hazırlanmış1/1000 ölçekli uygulama imar planı talebi
 
15-Şanlıurfa İli, Haliliye İlçesi Anaz Mahallesi 170 nolu parsel üzerinde hazırlanmış olan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı, Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.10.2015 tarih ve 526 sayılı kararı ile onaylanmış.Söz konusu taşınmaz Şanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 27.09.2016 tarih ve 2136 sayılı kararına göre Anaz Höyüğü II. Derece Arkeolojik Sit Alanı içerisinde kaldığından, Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.10.2015 tarih ve 526 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının iptal edilmesi

16-İlimiz Harran İlçe Merkezi 1/5.000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1.000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı teklifi

17-Şanlıurfa İli, Haliliye İlçesi, Kepirli Mahallesi 137 ada 6 nolu parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde "Resmi Kurum Alanı (Özel Harekat Şube Müdürlüğü)" yapılması amaçlı Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.05.2016 tarih ve 254 sayılı kararı ile onaylanan  1/5000 ölçekli plan değişikliğine uygun olarak hazırlanan  1/1000 ölçekli uygulama imar planı talebi

18-Şanlıurfa İli, Karaköprü İlçesi, Akbayır Mahallesi sınırlarında bulunan 5564 ada 1 nolu parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde hazırlanmış 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği

19-İlimiz Viranşehir İlçesi Kışla Mahallesi Ada no 1472 parsel no 8’de kayıtlı alan üzerinde hazırlanmış 1/1000 ölçekli  Uygulama İmar değişikliği

20-Şanlıurfa İli Siverek İlçesine yönelik Büyükşehir Belediye Meclisinin 21.09.2016 tarih ve 426 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli revizyon Nazım İmar Planına  uygun olarak hazırlanmış ve Siverek Belediye Meclisinin 01.11.2016 tarih ve 72 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama ilave ve Revizyon İmar Planı
 
 İhtisas Komisyon Raporları; 
 *
    ŞUSKİ GENEL KURULU

  1- ŞUSKİ Genel Müdürlüğünün  Performans Programı
  2- ŞUSKİ Genel Müdürlüğünün  2017 Mali Yılı Bütçesi
  3- ŞUSKİ Genel Müdürlüğünün  Ek Bütçe Talebi

 

Eklenme Tarihi: 13.02.2017 13:36

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı