EYLÜL AYI MECLİS GÜNDEM MADDELERİ

5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 13. Maddesi gereğince; Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclisi 19 Eylül 2016 Pazartesi günü saat 14.00´da eski İl Özel İdaresi (SGK Binası) 4. kat Meclis Toplantı salonunda toplanarak, aşağıda yazılı gündem maddel

ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE  BAŞKANLIĞINDAN  DUYRULUR

 

              5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 13. Maddesi gereğince; Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclisi 19 Eylül 2016 Pazartesi günü saat 14.00'da eski İl Özel İdaresi (SGK Binası) 4. kat Meclis Toplantı salonunda toplanarak, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşecektir.

             İlgililere duyurulur.

 

G   Ü   N   D   E   M      :

1- Eyüpnebi Sabır Misafirhanesinin Yatılı Kur’an Kursu olarak tahsis edilmesi

2- Abide-Balıklıgöl-Müze arasında yapılacak olan Tramvay ile ilgili incelemelerde bulunmak   

üzere Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Komisyon üyelerinin Fransa-İspanya-İtalya yurt dışı gezisi

3- Kardeş şehir olan Garissa kenti ile sosyal ve kültürel bağların geliştirilmesi, karşılıklı ziyaretlerin 

  yapılması, yetim çocukların barınması için gerekli sosyal desteğin sağlanması

İmar Komisyonuna havale edilecek konular

1- İlimiz Bozova İlçesi Şanlıurfa-Adıyaman 50 m’lik Karayolunun kamulaştırma hattına çekilmesine yönelik 1/5000 Ölçekli Nazım ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği

2- İlimiz Suruç İlçesi, Yolcular Mahallesi, Boztarla Mevkii 283 nolu parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde “Akaryakıt Satış ve LPG ikmal istasyonunun” İmar Planına İşlenmesine yönelik Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.04.2016 tarih ve 196 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planına uygun hazırlanmış ve Suruç Belediye Meclisinin 02.08.2016 tarih ve 46 sayılı kararı ile uygun görülen 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı

3- Karaköprü İlçesi, Korukezen Mahallesi 501 nolu parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde "Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı"  olarak planlı alanın “Akaryakıt Satış ve LPG ikmal istasyonu” olarak dönüştürülmesine yönelik Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.03.2016 tarih ve 128 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğine uygun hazırlanmış ve Karaköprü Belediye Meclisinin 11.07.2016 tarih ve 071 sayılı kararı ile uygun görülen 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği

4- İlimiz Karaköprü İlçesi Lüleci Mahallesine yönelik hazırlanmış 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı 12.05.2016 tarih ve 255 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile onaylanmış İmar Planına yapılan itiraz

5- İlimiz Karaköprü İlçesi Yukarıgöbekli Mahallesine yönelik hazırlanmış 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı 12.05.2016 tarih ve 258 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile onaylanmış İmar Planına yapılan itiraz

6- İlimiz Eyyübiye İlçesi Yenice Mahallesi 4136, 4259, 4374 nolu adalarda kayıtlı ve yürürlükteki imar planında “Konut Alanı” olarak planlı alanın “Eğitim Alanı” olarak düzenlenmesine yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği

7- İlimiz Haliliye İlçesi Konuklu Mahallesi ada no 163 parsel no:2 de katılı ve yürürlükteki İmar planında “Akaryakıt ve LPG İstasyonu” olarak planlı alanın “Konut Alanı” olarak düzenlenmesine yönelik 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği

8- İlimiz Karaköprü İlçesi Güllübağ Mahallesi Ada no:3533, Parsel no:6’da kayıtlı taşınmazın Mevcut İmar Planında Kuzeyde bulunan 17 m yoldan cephe almaktadır. Yapılaşma koşulları korunarak hem Kuzeyde bulunan yoldan hem de Güneybatıda bulunan yoldan cephe alabilmesine yönelik hazırlanmış ve Karaköprü Belediye Meclisinin 12.07.2016 tarih ve 73 sayılı kararıyla onaylanmış 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği

9- İlimiz Hilvan İlçesi Yeni Mahalle Ada no:1 Parsel no:54’te kayıtlı alan üzerinde hazırlanmış 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği

10-İlimiz Eyyübiye İlçesi Kaleboynu Mahallesi sınırlarında bulunan Eyüp Peygamber Makamının batısında kalan alanda

hazırlanmış olan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği

11-Büyükşehir Belediye Meclisinin 21.07.2016 tarih ve 341 sayılı karar ile onaylanan Siverek İlçe Merkezi için hazırlanmış 1/5000 ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planına askı sürecinde yapılan itiraz

12-İlimiz Haliliye İlçesi Dağeteği Mahallesi Cumhuriyet Parkının Kuzeydoğu Bölgesine yönelik hazırlanmış olan 1/5000 ölçekli İlave+Revizyon Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli İlave+Revizyon Uygulama İmar Planı

        İmar Komisyon Raporları 

 …

 

İhtisas Komisyon Raporları

  …

 

 

    ŞUSKİ GENEL KURULU

 

 

 

Eklenme Tarihi: 13.02.2017 13:36

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı