MART AYI MECLİS GÜNDEM MADDELERİ

5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 13. Maddesi gereğince; Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclisi 14 Mart 2016 Pazartesi günü saat 13.00´da eski İl Özel İdaresi (SGK Binası) 4. kat Meclis Toplantı salonunda toplanarak, aşağıda yazılı gündem maddele

         ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE  BAŞKANLIĞINDAN  DUYRULUR

   5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 13. Maddesi gereğince;

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclisi 14 Mart 2016 Pazartesi günü saat 13.00'da eski İl Özel İdaresi (SGK Binası) 4. kat Meclis Toplantı salonunda toplanarak, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşecektir.

      İlgililere duyurulur.

 G   Ü   N   D   E   M      :

 1-  İlçelerde bulunan sokaklarla ilgili isim verilmesi talebi

 2-  Kırsal Yol Ağı Yönetmeliği

 3-  Toplu Ulaşım Hizmetlerinden Elektronik Ücret Toplama Sisteminin Devri

 4-  Kurumsal Kimlik Ambleminin tescili

 5-Muhtelif Makine ve Teçhizat alımı için yetki verilmesi

 6-Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı üyeliği

 7- TÜBİTAK’a Arsa tahsisi

İhtisas Komisyon Raporları;

 *

İmar Komisyon Raporları;

 *

İmar Komisyonuna Havale edilecek Konular 

ŞUSKİ GENEL KURULU

*

*

 

 

 

Eklenme Tarihi: 13.02.2017 13:36

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı