ORTAOKULLAR ARASI ŞİİR LİSELER ARASI KOMPOZİSYON YARIŞMASI

"11 NİSAN KURTULUŞ " KONULU ORTAOKULLAR ARASI ŞİİR VE LİSELER ARASI KOMPOZİSYON YARIŞMASI


Ortaokul Öğrencileri için şiir yarışması, Lise öğrencileri için ise kompozisyon yarışması yapılacaktır. Yarışma şartları okunurken öğrenciler bu minvalde hazırlık yapacaktır. Yarışmaya sadece ortaokul ve liselerde öğrenim gören öğrenciler katılabilir Eserler; bilgisayar ortamında A4 boyutunda, Word formatında 12 punto tek satır aralığında ve uygun bir yazı tipinde yazılacaktır. Sayfanın arka yüzü kullanılmayacak olup en az 1 sayfa en fazla 3 sayfa olarak 4 Mart 2016 Cuma günü mesai bitimine kadar okullara teslim edilecektir. Okul müdürlükleri okul birincisini seçecek, müdürlük onayıyla mühürleyerek kapalı zarf içinde 11 Mart 2016 Cuma günü mesai bitimine kadar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edecektir. İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ise kendilerine ulaşan eserleri 5 iş günü içerisinde İl Milli Eğitim Şube Müdürü Sn. M. Memduh RASTGELDİ' ye teslim edilmek üzere gönderecektir. Eserler daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış, yarışmalara girmemiş ve ödül almamış olmalıdır. Her aday tek bir eserle yarışmaya katılacaktır. Eserin yazıldığı son kağıdın arkasında öğrencinin kendi el yazısıyla aşağıdaki bilgiler de yer alacaktır.
Öğrencinin;
a)Adı Soyadı
b)Okul Adı
c)Sınıfı Ve Numarası
d)Telefon Ve Adres Bilgileri
Yarışmacılar belirlenen ödüller dışında herhangi bir hak talep etmeyecektir.
Yarışmaya gönderilen bütün eserlerin telif haklarının Milli Eğitim Bakanlığı ve Büyükşehir Belediyesi'ne ait olduğu peşinen kabul edilmiş sayılır. Bu eserlerin yayımlanması halinde, yarışmacılara ayrıca bir ödemede bulunulmayacaktır.
Yarışma şartnamesine uygun olmayan veya zamanında teslim edilmeyen eserler değerlendirmeye alınmayacak ve iade edilmeyecektir.

Değerlendirme:


Okul Değerlendirmesi:
Okul müdürünün veya müdürün belirleyeceği müdür yardımcısı başkanlığında en az iki (2) Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeninden oluşan komisyonca yapılacak eleme sonucunda okul birincisi seçilen eser, 11 Mart 2016 tarihi mesai bitimine kadar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilecektir. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce seçilen ilk 4 eser İl Milli Eğitim Müdürlüğüne 18 Mart 2016 tarihinde Şube Müdürü M. Memduh RASTGELDİ' ye teslim edilecektir.
İl Değerlendirmesi :  
İl Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edilen şiir ve kompozisyon eserleri, beş (5)üyeden oluşan jüri heyeti tarafından değerlendirilecek olup ödüller İl birincisi, İl İkincisi, İl üçüncüsü ve bir (1) mansiyon şeklinde seçilecektir.
Jüri Heyeti :

  1. Başkan (Şube Müd.)                     : M.Memduh RASTGELDİ
  2. Türkçe Öğretmeni                        : Yeşim AKAY
  3. Türkçe Öğretmeni                        : Yağmur KURANLIOĞLU
  4. Türkçe Öğretmeni                        : Yeliz KESKİN
  5. Kült.San ve Kütüp.Şb.Müd.            : Suphi ÇİÇEK

 DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ

 

Kıstaslar:

Puanlama:

Toplam:

Uygun Başlık

2-4-6-8-10

10

Konuya Etkili Başlangıç Yapabilme

1-2-3-4-5

5

Yazım Kurallarını Uygulama

1-2-3-4-5

5

Noktalama İşaretlerini Doğru Kullanma

2-4-6-8-10

10

Planlama (giriş-gelişme-sonuç)

2-4-6-8-10

10

Paragraflar Arası Geçiş Yapabilme

2-4-6-8-10

10

Konuya Uygun Örnekler Bulma

2-4-6-8-10

10

Üslup

3-6-9-12-15

15

Yardımcı Fikirlerle Destekleme (alıntı/telmih)

2-4-6-8-10

Eklenme Tarihi: 13.02.2017 13:36

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı