EYLÜL AYI MECLİS GÜNDEM MADDELERİ

5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 13. Maddesi gereğince; Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclisi 14 Eylül 2015 Pazartesi günü saat 14.00´da eski İl Özel İdaresi (SGK Binası) 4. kat Meclis Toplantı salonunda toplanarak, aşağıda yazılı gündem maddel

ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE  BAŞKANLIĞINDAN  DUYRULUR

        5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 13. Maddesi gereğince;

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclisi 14 Eylül 2015 Pazartesi günü saat 14.00'da eski İl Özel İdaresi  (SGK Binası)  4. kat Meclis Toplantı salonunda toplanarak, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşecektir.

       İlgililere duyurulur.

G   Ü   N   D   E   M      :

1-  Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanları içinde yer alan Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait muhtelif taşınmazların harca esas değer üzerinden Büyükşehir Belediyesi adına satın alınması, Satın alınan Taşınmazların bedeli karşılığı da Milli Eğitim Müdürlüğünce okul yapılmak üzere talep edilen Eyyübiye ilçesi Gölbaşı Mahallesindeki 2 adet taşınmazın Maliye Hazinesi adına devri için Belediye Encümenine yetki verilmesi

2- Fuar ve Rekreasyon alanı için DSİ ile protokol yapmak için Büyükşehir Belediye Başkanına Yetki verilmesi

3-Eyyübiye ve Haliliye ilçelerimizde oluşan bulvar ve caddelere isim verilmesi

 İmar Ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilecek konular

4- Siverek İlçesine ait hazırlanmış 1/5000 ölçekli İlave revizyon Nazım imar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı

5- Hilvan İlçesi içerisinde geçen derenin ıslah edilmesi amaçlı hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım imar Planı

ŞUSKİ Genel Kurulu

1- Ek Bütçe

 

Eklenme Tarihi: 13.02.2017 13:36

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı