AĞUSTOS AYI MECLİS GÜNDEM MADDELERİ

5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 13. Maddesi gereğince;Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclisi 10 Ağustos 2015 Pazartesi günü saat 14.00´da eski İl Özel İdaresi (SGK Binası) 4. kat Meclis Toplantı salonunda toplanarak, aşağıda yazılı gündem madde

G   Ü   N   D   E   M      :

1- Teftiş Kurulu Yönetmeliği (Sayıştay Görüşü Doğrultusunda Düzenleme Yapılmıştır)

 2- AYKOME müeyyideler Yönetmeliği (Sayıştay Görüşü Doğrultusunda Düzenleme Yapılmıştır)

 3- AYKOME çalışma Yönetmeliği (Sayıştay Görüşü Doğrultusunda Düzenleme Yapılmıştır)

 4-Yeni Oluşan Kamu Otobüs İşletmeleri Derneği’ne belediyemizin üye olması için yetki verilmesi

5- Belediyemiz’e  ait  10 Adet parselin satışı için Belediye Encümenine Yetki verilmesi.

6-Yer Tahsisi

7-Cenaze Nakil Aracı talebi

8-Projelere başvurulması ve ortak olunabilmesi için yetki talebi

 İhtisas Komisyonları Raporları; 

       İmar Ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilecek konular

Şuski Genel Kurul

1-Teşkilat Yönetmeliği

 

 

 

 

 

Eklenme Tarihi: 13.02.2017 13:36

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı