MAYIS AYI MECLİS GÜNDEM MADDELERİ

G Ü N D E M : 1- Büyükşehir Belediyesi 2014 yılı Mali Bütçesi Kesin Hesabı 2- Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı’nın Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı ile ilgili yetki talebi 3-Büyükşehir Belediyesine ait Otobüs Terminalinde bulun

 G   Ü   N   D   E   M      :

1- Büyükşehir Belediyesi 2014 yılı Mali Bütçesi Kesin Hesabı

2- Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı’nın Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı ile ilgili yetki talebi

3-Büyükşehir Belediyesine ait Otobüs Terminalinde bulunan  yazıhanenin tahsis edilmek üzere  encümene yetki verilmesi

4- Ulaşım Daire Başkanlığı’nın Kırsal Mahalle Yol Yönetmeliği

5-Hafriyat Toprağı İnşaat ve Yıkıntı Atıkları Depolama Alanının belirlenmesi

 

  İhtisas Komisyonları Raporları; 

 *

 *

 *

 

   İmar Ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilecek konular

  1- Karşıyaka mah 2938 Adanın kuzey kesiminde park alanı yapılmasına yönelik 1/ 5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği

2-Mülkiyeti Türkiye Diyanet Vakfı Karaköprü şubesine ait Karaköprü 2919 Ada 7 nolu taşınmaz üzerinde İbadet Yeri olarak planlı taşınmazın konut alanı (Lojman) olarak değiştirilmesine yönelik 1/ 5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği

3-Viranşehir Oto Galericiler Sitesi olarak kullanılan planlı taşınmazın Küçük Sanayi Sitesi(Otogalericiler)olarak değiştirilmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği

4- Karaköprü ilçesi Maşuk Mahallesi 282 Ada 1 nolu parselde kayıtlı taşınmazda hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik teklifi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclisi, ŞUSKİ Genel Kurulu Toplantısı

 1- 2014 yılı Faaliyet Raporu

 2- 2014 yılına ait Kesin Hesap cetveli

 

 

Eklenme Tarihi: 13.02.2017 13:36

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı