İLAN

İlimiz Haliliye İlçesi Paşabağı Mahallesi sınırlarında bulunan Mülkiyeti Rızvaniye Vakfına ait olan 5726 ada 1,2 nolu parseller ile Yoldan İhdas edilen “A” parseli ve Parktan İhdas edilen “B” parselinde yapılacak olan 3194 sayılı İ

İlimiz Haliliye İlçesi Paşabağı Mahallesi sınırlarında bulunan Mülkiyeti Rızvaniye Vakfına ait olan 5726 ada 1,2 nolu parseller ile Yoldan İhdas edilen “A” parseli ve Parktan İhdas edilen “B” parselinde yapılacak olan 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Madde uygulaması Büyükşehir Belediyesi Encümeninin 30.04.2015 tarih ve 193 sayılı kararı ile onanmıştır.

Söz konusu alana ait Düzenleme Sınırı, Parselasyon Planı ve Dağıtım Cetvelleri 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 19. Maddesi gereğince İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğünün girişindeki ilan tahtasına 1( Bir) ay asılmak suretiyle ilan edilmiştir.

Sayın halkımıza duyurulur. 30/04/2015

 

Eklenme Tarihi: 13.02.2017 13:36

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı