Büyükşehir Belediye Meclisi Ocak Ayı Toplantısı İle İlgili Duyuru

ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYRULUR
5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 13. Maddesi gereğince; Şanlıurfa Büyükşehir Belediye
Meclisi 11 Ocak 2020 Pazartesi günü saat 14.00'de Esentepe Mahallesi Urfa City AVM Konferans salonunda
Büyükşehir Belediye Meclisi toplanarak, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşecektir.


İlgililere duyurulur.


G Ü N D E M :
1- Denetim Komisyonu seçilmesi
2- Birim İsim değişikliği
3- Teftiş Kurulu Yönetmelik değişikliği
4- Gayri Menkul Kira Tahakkukları Hk.
5- Bozankaya Otomotiv A.Ş ile Sulhen Uzlaşma talebi


İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale Edilecek Konular;


1-İlimiz Eyyübiye İlçesi Kadıkendi Mahallesi ada no:496 parsel no:1, ada no:497 parsel no:1, ada
no:498 parsel no:1 de hazırlanmış ve eyyübiye belediye meclisinin 11.12.2020 tarih ve 318 sayılı
kararı ile onaylanmış 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebi
2-İlimiz Eyyübiye İlçesi Küçükhan Mahallesi ada no:126 parsel no: 2 ve 3' de hazırlanmış ve
Eyyübiye Belediye meclisinin 11.12.2020 tarih ve 319 sayılı kararı ile onaylanmış 1/1000 ölçekli
Uygulama İmar Planı Değişikliği talebi
3-İlimiz Karaköprü İlçesi Karaköprü(Batıkent) Mahallesi ada no:5119 parsel no:2'de hazırlanmış ve
Karaköprü Belediye Meclisinin 06.11.2020 tarih ve 76 sayılı kararıyla onaylanmış 1/1000 ölçeki
Uygulama İmar Plan Değişikliği talebi
4-Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.11.2020 tarih ve 481 sayılı karı ile onaylanan İlimiz
Halfeti İlçesi merkez(Karaotlak, Siyahgül, Fırat Mahallelerinde) 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına
ilişkin itiraz itirazı
5-İlimiz Karaköprü İlçesi Karaköprü(Narlıkuyu) Mahallesi Ada No:1861 Parsel No:4'te hazırlanmış
1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği talebi.
6-İlimiz Eyyübiye İlçesi Yenice mahallesi ada no:4502 parsel no:1'de hazırlanmış 1/5000 ölçekli
Nazım İmar Plan Değişikliği talebi
7-İlimiz Siverek İlçesi Camikebir Mahallesi 1383 ada 1,6,9 ve 13 numaralı parseller üzerinde
hazırlanan 1/000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebi
8-İlimiz Siverek İlçesi Camikebir Mahallesi 2025 ada 2, 3, 4, 10, 11 ve 12 numaralı parseller üzerinde
hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği talebi
9-Şanlıurfa İli Eyyübiye İlçesi Kadıkendi Mahallesi sınırlarında Esnaf Kooperatiflerinin yer taleplerine
yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği
İhtisas Komisyon Raporları;
1- Sulama kanalları için alınması gereken önlemler
2- Hayvan barınaklarının sağladıkları faydalar
3- İletişim noktasında yapılması gereken çalışmalar
4- Sporun bireylere sağladığı faydalar
5- Bilinçli gübre kullanımının sağladığı faydalar
6- Göçmen ve Mültecilerle ilgili hizmet sağlayıcıların kapasitelerinin geliştirilmesi
7- Kadın ve çocukların karşılaştıkları sorunlar
8- İlimizin Tarihi Kültürü ve Kent Estetiğinin Korunması
9- İlimize bağlantılı köy yollarında yapılması gereken çalışmalar
10- Eğitimin bireyler üzerindeki etkileri
11- İlimize gelen turist sayısının arttırılması
12- Refüjlerde kullanılan mevsimlik çiçekler yerine Bölgemize ait ve sürekli yeşil kalan ağaçlar dikilmesi
ŞUSKİ GENEL KURULU ;
Araştırma ve İnceleme Komisyonu;
1- ŞUSKİ Mevzuat Hazırlama Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik
2- ŞUSKİ Teftiş Kurulu Yönetmeliği

Eklenme Tarihi: 08.01.2021 22:42

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı